Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ilja Šmíd

Schůze: 6, 7, 8, 13, 16

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

41. Ústní interpelace
části č. 66-67 (18. 1. 2018), části č. 201-202 (25. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

53. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
část č. 199 (7. 3. 2018)

64. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
část č. 253 (21. 3. 2018)

8. schůze (9. 3. 2018)

část č. 15 (9. 3. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 110 (24. 5. 2018), část č. 263 (31. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - prvé čtení  
část č. 20 (26. 6. 2018)


Přihlásit/registrovat se do ISP