(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuju vám, pane ministře. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr ho v podstatě teď měl. Pan zpravodaj nemá zájem.

Vzhledem k tomu, že zazněly námitky podle § 90 odst. 3, budeme pokračovat ve standardním projednávání prvého čtení zákona. Konstatuji, že v rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení ani návrh na zamítnutí.

Nejprve se tedy vypořádáme s přikázáním výborům. Nejprve rozhodneme o výboru garančním. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na garanční výbor. Jestliže tomu tak není, přivolám kolegy z předsálí, ale doufám, že nás je dostatečný počet. Přistoupíme k hlasování. (Rychlá konzultace z legislativního odboru.) Omlouvám se. Teď mě tady upozorňují, že pan poslanec Vácha měl návrh na jiný garanční výbor? Ne. Neměl. On by ho musel přednést v této části projednání. Ale ten návrh nezazněl.

 

Budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 37, přihlášeno je 176 poslanců, pro 143, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru k projednání. Ptám se, zda je návrh na přikázání dalšímu výboru? A tady už se nám hlásí pan poslanec Vácha.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Avizoval jsem, že bych poprosil, jestli by to mohlo jít do výboru pro vědu, vzdělání, mládež, tělovýchovu, sport atd. atd.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Školský výbor. Jasně. Žádný další návrh jsem nezaznamenal. Budeme hlasovat tedy o přikázání dalšímu výboru tak, jak jej přednesl pan poslanec Vácha.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 38, přihlášeno je 176, pro 116, proti 8. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro... a teď nejsem schopný ho říct možná přesně - pro vzdělávání a tak dále, školský výbor, ať si rozumíme jako dalšímu výboru.

 

Dále v obecné rozpravě padl návrh, abychom zkrátili lhůtu pro projednání na 30 dnů, to znamená o 30 dnů na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 39, přihlášeno je 176, pro 76, proti 40. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh budeme tedy projednávat ve standardních lhůtách.

 

Tím jsme se vypořádali s tímto bodem a já jej končím. Děkuji.

 

Budeme pokračovat bodem

 

7.
Návrh poslanců Pavla Blažka, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 19/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 19/1. Poprosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Návrh novely obsahuje jednu větu, takže budu velmi stručný. V zásadě nejde o nic jiného než o to, aby se změnila stávající praxe, kdy k přihlášení k tzv. trvalému pobytu stačí vlastně souhlas nájemce uživatele bytu a vůbec se nevyžaduje souhlas vlastníka toho či onoho objektu. Tento návrh z různých důvodů chce tu praxi změnit v tom smyslu, aby souhlas vlastníka byl nutný k tomu, pokud se někdo chce přihlásit k trvalému pobytu.

Pokud jde o stanovisko vlády, kdybych řekl nějakou stupnici negací, tak bych ten názor vlády označil jako velmi mírně negativní.

A v zásadě bych chtěl ještě pouze dodat, protože jedna věta by měla být odůvodněna stručně, že v prvním čtení jde vždy pouze a jenom o to, zda se sněmovna domnívá, že bychom se určitým návrhem změny zákona měli zabývat. Já si myslím že ano, a proto navrhuji, abychom to propustili do druhého čtení.

Snad ještě jenom poslední věta. Vláda tam vlastně říká, že se to v praxi vlastníka objektu vůbec nedotýká. Ale ona to není úplně pravda, protože je spousta případů z praxe, kdy například když se dějí v určitém domě nějaké trable, jsou tam problémy s nočním klidem a podobně, tak přijede policie, a pokud tam má někdo trvalý pobyt, tak ho prostě nemůže z toho domu ani vykázat, zatímco když trvalý pobyt nebude mít, tak policie může alespoň zasáhnout a ty lidi například z toho obydlí vykázat. Podobná situace vzniká při exekucích, kdy exekutor v zásadě zjišťuje toho dlužníka podle veřejných evidencí a dochází nám k tomu, kdy zcela zbytečně vchází i do různých bytů a objektů, kde je ta osoba jenom jakoby nahlášená, a jsou i případy, kdy těch dlužníků je nahlášeno úmyslně více, aby se vyhýbali plnění svých povinností. A majitel domu, ke kterému chodí za stejnými dlužníky další a další exekutoři, s tím má samozřejmě problémy a nemůže s tím vůbec nic dělat.

Toť v podstatě vše na úvod. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Ondřej Profant. (Jmenovaný poslanec namítá, že to ještě nebylo projednáno na výboru.) To nemohlo být ještě na výboru.

 

Poslanec Ondřej Profant: Omlouvám se za nedorozumění. Myslím, že všechno řekl již předkladatel. Je to poslanecký návrh a výbor se tím samozřejmě bude dále zabývat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní přečtu omluvu pana místopředsedy Jana Hamáčka z celého dnešního jednacího dne z pracovních důvodů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvilku eviduji tři přihlášky. Ale s přednostním právem pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych tady varovat před tímto návrhem, protože si myslím, že nemíří správným směrem. Nechci vůbec zlehčovat problémy, které se pokouší řešit, to znamená to, co tady můj ctěný kolega Blažek řekl, že někdy jsou majitelé bytů obtěžováni návštěvami zejména exekutorů kvůli lidem, kteří tam údajně bydlí, údajně tam mají nějaký majetek, a často je to dosti nepříjemné. Ale myslím, že toto není ten bod, kterým to vyřešíme. Možná právě naopak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP