(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášen, takže rozpravu končím. O závěrečné slovo zájem není.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, abychom kandidáty na volbu členů Rady České televize volili tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 148 poslanců, pro 100, proti 19. Návrh byl přijat. Budeme volit tajně. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

 

77.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Usnesení volební komise pod číslem 79 ze dne 7. června 2018 máme k dispozici. Předávám slovo panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak u Dozorčí rady Vinařského fondu se také uvolnilo jedno místo. Bylo to 7. května, kdy na svoji funkci rezignoval pan Ing. Josef Vozdecký. Mandát měl původně až do 4. prosince letošního roku. Proto po jednání s poslaneckými kluby jsme se dohodli, že nebudeme čekat až na prosinec a pokusíme se to místo obsadit už nyní.

Volební komise vyhlásila lhůtu do 7. června a v souladu s usnesením číslo 79 obdržela tři nominace. Klub hnutí ANO navrhuje Josefa Kotta, KDU-ČSL Josefa Uhlíka a klub hnutí STAN, Starostů a nezávislých, pana Romana Žďárského.

V tomto případě není zákonem stanoven způsob volby. Opět navrhujeme volbu tajnou dvoukolovou, o které vás, pane předsedající, opět prosím hlasovat po rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím. Závěrečné slovo také pan předseda mít nebude.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu, abychom schvalovali kandidáty, nebo vybírali kandidáty, tajnou volbou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 149 poslanců, pro 101, proti 18. Návrh na tajnou volbu byl přijat. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

 

78.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Usnesení volební komise číslo 82 ze dne 12. června máme k dispozici. A já prosím pana předsedu volební komise, aby se opět ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. U Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu jsme ve druhé volbě, bude to první kolo, už tedy jedna dvoukolová volba proběhla. Bylo to na schůzích Poslanecké sněmovny v dubnu a květnu, protože 14. května skončilo funkční období tehdejším dvěma členům dozorčí rady, kolegům Pavlu Kováčikovi a Petru Kudelovi. Ve druhém kole předchozí volby jsme 30. května zvolili paní poslankyni Moniku Obornou, zbývá tedy obsadit ještě jedno místo, které je tam volné. Lhůta byla do 11. června.

Ve zmíněném usnesení volební komise číslo 82 konstatujeme na to jedno místo následující nominace: Petr Havel, navržen ODS, Marian Jurečka, navržen KDU-ČSL, Petr Pávek hnutím STAN, Jitka Věková, navržena SPD, a Ladislav Velebný, navržen ČSSD.

Opět zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Prosím tedy, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté o hlasování o tom, že souhlasíme s volbou tajnou dvoukolovou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Závěrečné slovo pan předseda také nevyužije.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na tajnou volbu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 150 poslanců, pro 108, proti 19. Tajnou volbu jsme i v tomto případě schválili. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

 

79.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Usnesení volební komise číslo 78 ze dne 7. června 2018 máme také k dispozici. Předávám slovo panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Děkuji vám za trpělivost. Slibuji, toto už je poslední ze série volebních bodů. Proces je vlastně stejný, je to již druhá volba, první kolo. Předtím už proběhla jedna volba dvoukolová, protože 26. března skončilo funkční období Milanu Grmelovi a my jsme v předchozích volbách dvakrát nikoho nezvolili. Proto volební komise opět vyhlásila lhůtu do 7. června. Přijala k tomu usnesení číslo 78.

V tuto chvíli jsou pro vás připraveny tři nominace: pan Milan Grmela, kterého jsem zmínil před chvílí, navržen hnutím ANO, pan Jan Hrnčíř, navržen SPD, a pan Pavel Šotola, navržen klubem KDU-ČSL. Tedy tři kandidáti na jedno místo.

Opět v tomto případě prosíme po rozpravě o hlasování, jestli budeme volit tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Přihlášen není nikdo, rozpravu končím.

 

Závěrečné slovo nebude využito, budeme nyní hlasovat o návrhu na tajnou volbu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přihlášeno 150 poslanců, pro 105, proti 19. I v tomto případě jsme návrh na tajnou volbu schválili. Přerušuji projednání tohoto bodu.

 

Projednávání dalšího bodu na základě dohody neotevřu, ale předám slovo panu předsedovi volební komise, aby nám vysvětlil ten důvod a současně nám řekl potřebné lhůty a všechny záležitosti, které potřebujeme k provedení voleb, které jsme nyní odhlasovali. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední volební bod, který vidíte na tabuli, volba místopředsedy Poslanecké sněmovny. Po předchozí dohodě s panem řídícím a panem předsedou klubu sociální demokracie i s legislativou navrhujeme, že bychom tento bod zatím neotevřeli. Je to z toho důvodu, že pan poslanec Jan Hamáček byl jmenován ministrem vlády teprve včera a v tuto chvíli tady ještě není za volební komisi navržena lhůta, nebo stanovena lhůta, na podávání návrhu na pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Mohu avizovat, jednali jsme o tom, v tuto chvíli je předběžná dohoda, pokud budou souhlasit i ostatní kluby, že ta volba by proběhla až v následném týdnu, v pátek 13. července po hlasování o důvěře vládě. Předpokládám, pokud o to požádá pan předseda klubu sociální demokracie, o pevné zařazení, tak následně bych já jako předseda volební komise vyhlásil lhůtu na podání návrhu. Myslím, ta lhůta bude komfortní, byla by do přespříštího týdne, to znamená do pondělí 9. července. Ale jak říkám, v tuto chvíli tedy není zatím potřeba tento bod otvírat, bude připraven, až se dozvíme, až Sněmovna odhlasuje jeho pevné zařazení.

To je ode mě vše v tuto chvíli. Pane předsedající, prosím tedy o přerušení schůze k provedení voleb. Na vydávání lístků bych stanovil 15 minut, nebo zaokrouhlím ten čas do 13.10 hodin. A výsledky voleb bych oznámil ve 14.30 hodin při zahájení odpolední části programu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. Znovu se sejdeme ve 14.30 hodin, kdy se seznámíme s výsledky voleb a bude pokračovat program ústními interpelacemi.

 

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP