(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 18.50, tak bychom tedy navázali a budeme pokračovat v projednávání programu. Nyní tedy jsme u bodu 43, sněmovní tisk 360, a máme tady návrh na zamítnutí, který podal pan poslanec Kupka. Mám návrh na odhlášení. Já vás odhlásím. Zároveň gongem přivolám všechny poslance do jednacího sálu. Přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami. Jenom zopakuji, o čem budeme hlasovat. Máme tady - pan poslanec Kupka sdělil návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko, zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 185, přihlášeno 153 poslanců, pro 32, proti 104. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Pan poslanec Martínek se přihlásil na faktickou, ale teď nejsme v této možnosti, takže vás odmažu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím žádný návrh. Takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 186, přihlášeno 154 poslanců, pro 154, proti 0. Výsledek byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

(Hlásí se posl. Bartošek. Rozhovor mimo mikrofon.) Jo, jo. To tady přečtu. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu garančnímu. A teď se tedy ptám, jestli má někdo další návrh na přikázání dalšímu výboru? Tak, prosím. Kontrolní je garanční. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Navrhuji přikázat tento tisk výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Má někdo ještě nějaký další návrh? Další návrh nevidím.

 

Takže nejprve přistoupíme k hlasování o tom, že organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Kdo je pro, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 187, přihlášeno 153 poslanců, pro 114, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

Pan poslanec Bartošek, předseda klubu KDU-ČSL navrhuje ještě přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Takže nebudeme otálet.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 188, přihlášeno 153 poslanců, pro 115, proti 3. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru.

 

Takže tímto končím... Má ještě někdo další návrh? Pan poslanec Rais. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Já už jsem to říkal v průběhu toho svého příspěvku. Přikázat ten tisk školskému výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Budeme tedy hlasovat ještě o dalším návrhu. Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání školskému výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 189, přihlášeno 153 poslanců, pro 104, proti 21. Výsledek byl přijat. Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako dalšímu výboru.

 

Žádný další návrh nevidím, takže končím projednávání tohoto tisku. Přejdeme tedy k dalšímu. Je to bod

 

44.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Opět tady mám návrh na zamítnutí předloženého návrhu od pana poslance Kupky. Takže víme, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 190, přihlášeno 153 poslanců, pro 32, proti 111. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu. Takže já se vás táži, zdali někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Tak, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Při všem respektu ke kontrolnímu výboru, je to změna Ústavy. Kdo jiný než ústavněprávní výbor by měl být garančním výborem? Opravdu, nedělejme si z toho trhací kalendář. Je to Ústava. Takže já navrhuji, aby garančním výborem byl výbor ústavněprávní. Zcela logicky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Máme tady protinávrh. Takže nejprve budeme hlasovat o tom protinávrhu. Přistoupíme k hlasování.

 

Je tady návrh, aby garančním výborem byl ústavněprávní výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 191, přihlášeno 152 poslanců, pro 117, proti 20. Výsledek je přijat. Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Takže už nebudeme hlasovat o tom, zdali bude kontrolní výbor garanční. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. A já se táži, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Kubíček. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já si ještě dovolím přikázat ho kontrolnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Očekával jsem to. Takže nyní tedy na úvod budeme hlasovat o tom ústavněprávnímu výboru. Takže kdo souhlasí s tím... O kontrolním... Máte pravdu, omlouvám se. Takže máme tady jeden návrh, aby to bylo přikázáno ještě kontrolnímu výboru. Prosím. Máte další návrh. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych navrhla přikázání stálé komisi pro Ústavu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže máme dva návrhy. Za prvé budeme hlasovat o tom - ještě někdo. Prosím. Já se omlouvám, jak vidím těch 58, nechtěl jsem vás zdržovat. Já mám času dost, takže v pořádku.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám také času dost, pane místopředsedo. Protože pokud ten zákon bude přijat, bude mít bezesporu rozpočtové dopady. Jistě víte, tak některé kapitoly státního rozpočtu nenavrhuje vláda, ale procházejí rozpočtovým výborem, mimo jiné kapitola, která se týká NKÚ. Takže já navrhuji, aby tento tisk byl přikázán také rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže se nám tady sešlo více návrhů. Dobře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP