(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Je tady připraven program restrukturalizace pošty, který prošel dozorčí radou. Není to privatizace, nikdo privatizovat poštu nechce. Je to oddělení té takzvané univerzální služby nebo té státní služby od té komerční. To znamená, aby bylo naprosto jasné, kde pošta plní úkoly státu a je ztrátová a kde pošta působí na volném trhu a je schopna řekněme působit v konkurenčním prostředí. To je ta logistika, popřípadě finanční služby.

Mě mrzí, že v poslední době je Česká pošta tématem politického boje, a nejen politického boje. Naposledy se předvedl kolega Moravec v Otázkách Václava Moravce, kdy tvrdil, že je na poště stávková pohotovost. Stávková pohotovost na poště není. Tam pouze dva, tuším z deseti odborových svazů, shodou okolností ty nejmenší, v rámci kampaně před volbou do dozorčí rady pošty za zaměstnance trošku upozorňovaly samy na sebe. Chci vás ujistit, že volba do dozorčí rady za zaměstnance proběhla, všech pět bylo zvoleno a žádné zásadní problémy to nevyvolalo.

Pokud tady padaly - a to také padlo v Otázkách Václava Moravce - otázky na to, zde příslušné orgány Ministerstva práce a sociálních věcí kontrolují Českou poštu, tak vás chci ujistit, že kontrolují. Česká pošta včera vydala přehled všech kontrol, které proběhly na České poště. Je to několik desítek, možná přes sto kontrol, které proběhly, a bez žádných závažných zjištění.

To znamená, že takové ty poznámky, že se na České poště porušuje zákoník práce a tak dále, tak bych prosil ty, kteří to tvrdí, bohužel včetně novinářů, aby sem dodali nějaký důkaz. Kontroly Inspektorátu práce nic takového neprokázaly.

Takže chápu, že je před volbami, chápu, že téma České pošty některé zajímá více, než je zajímalo předtím. Ale to není útok na kolegu Luzara, protože ten se tomu věnoval dlouhodobě. Děkuji mu za spoustu věcí, kdy poště pomohl. Ale rozhodně vás chci ujistit, že žádná privatizace se nechystá.

Pokud naráží kolega na ten tendr nebo na to výběrové řízení na nákladní dopravu, tak pošta, pokud vím, jezdí kilometr za nějakých 33 korun. Cílem tohoto tendru je zjistit, zda není možné provést nějaké úspory, ale rozhodně tu nikdo nic neprodává, rozhodně tady nikdo nic neprivatizuje a rozhodně žádné rozhodnutí v tomto směru nepadlo. Co je podle mě důležité, je zjistit nejprve, zda vůbec je možné v tomto směru udělat nějaké úspory, a pak kvalifikovaně rozhodnout, nebo to prostě nechat být.

Ale já vám tady za Ministerstvo vnitra říkám, že dokud já budu na Ministerstvu vnitra, tak žádná privatizace České pošty probíhat nebude. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Omlouvá se pan poslanec Daniel Pawlas dnes, 15. 9. z rodinných důvodů, omlouvá se pan poslanec Martin Baxa dnes od 14.30 a ve čtvrtek po celý jednací den z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Věra Kovářová dnes od 14.30 do 16 hodin z pracovních důvodů.

Pan poslanec Černohorský se hlásil k pořadu a pan poslanec Bartoň se hlásil také k pořadu.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom požádat, zůstává nám tam ještě zákon o archivnictví. Jedná se o sněmovní tisk 534. Jedná se v podstatě o minimální novelu, která přejmenovává Státní oblastní archiv Zámrsk na Státní oblastní archiv Hradec Králové, tak zdali by Sněmovna byla tak hodná a zařadila to za sněmovní tisk 983, o policii České republiky, tak aby to bylo přímo v tom bloku pana ministra. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže tisk 534, novela zákona o archivnictví, za bod - tisk 983, to je v rámci třetích čtení. Pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Dobrý den. Já bych rád požádal o předřazení zákona o pedagogických pracovnících, vratku ze Senátu, z konce bloku vratek ze Senátu na začátek bloku vratek ze Senátu. U tohoto bodu je již uzavřena rozprava, byla přednesena závěrečná slova. De facto potřebujeme 20 vteřin na hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařadit sněmovní tisk 956 na pevný čas - je to novela zákona o střetu zájmů - na pátek, 11.30 hodin.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: 11.30?

 

Poslanec Jakub Michálek: 11.30 hodin, ano.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, je tady stále hluk a mám problém rozumět. Poprosím opravdu všechny o klid a zaujměte svá místa. Pan poslanec Luzar z místa, poté pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedo. S dovolením jenom krátce zareaguji nejdřív na slova, která tady byla řečena s přednostním právem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím, pane poslanče, řešíme pořad schůze. Můžete reagovat pak v diskusi, navrhněte.

 

Poslanec Leo Luzar: Navrhuji v rámci programu schůze doplnit hlasování o zařazení tohoto bodu, který jsem navrhl - to znamená privatizace České pošty - který jsem navrhl, aby byl ve čtvrtek v 11 hodin, tak navrhuji, aby byl ve čtvrtek po skončení písemných interpelací. Jako zdůvodnění uvádím, že to, co zde zaznělo z ústa pana ministra, není úplně pravdou. Česká pošta čeká již pět let na miliardy od státu, které má dostat a nedostává, je uměle finančně vyhladovělá, je uměle tlačena do úspor, které se samozřejmě projevuj -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane kolego, já jsem vás upozorňoval, že toto není prostor na vystoupení. Já jsem dobrota sama, ale řekl jsem vám to dopředu. Teď nemůžete reagovat na pana ministra. Doplnil jste svůj návrh, já vám děkuji, a prosím, uvolněte místo dalšímu kolegovi. (Potlesk v sále.)

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedo, máte pravdu. Já jsem se snažil pouze odůvodnit svůj návrh posunutí termínu. Mám na to pět minut v rámci přípravy schůze.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem to zaregistroval -

 

Poslanec Leo Luzar: Ještě mám tři minuty 45, abych odůvodnil posunutí termínu své schůze (?). Takže zkusme si vyjasnit jednací řád. Ale dobře, nechcete se tím zabývat, já vám v tom bránit nebudu. Chci jenom upozornit na to, že 20. 9. končí soutěž o privatizaci České pošty, její nákladní dopravy nad 3,5 tuny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Ferjenčík k pořadu schůze.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Navrhuji předřadit vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb, sněmovní tisk číslo 30, za bod číslo 28, to znamená za pět týdnů dovolené. Důvod je prostý. Ten zákon má nějaký smysl v tom, abychom deklarovali úmysl tuto daň řešit. Myslíme si, že jsou tam pozměňovací návrhy, které umožňují to schválit. Nicméně vláda to obstruuje, přestože je to její vlastní návrh. Já to navrhuji tak, aby bylo možné to projednat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Takže třetí čtení zákona o digitální dani zařadit před tisk novely zákoníku práce. Pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Já si vás dovoluji požádat o pevné zařazení bodu, který je v naší schůzi pod číslem 172. Je to již moje opakovaná žádost. Je to určitý dluh Poslanecké sněmovny, který máme k projednání stanoviska Poslanecké sněmovny k pronásledování politických oponentů, náboženských i etnických menšin a k nelegálním odběrům v Čínské lidové republice.

Já už jsem to tady opakovaně zdůvodňoval, nebudu vás tím dneska zdržovat. Nicméně ten návrh je zde od prosince 2019. Děkuji vám, že jste ho tenkrát podpořili, aby se zařadil do programu schůze, nicméně projednán tady nebyl. Senát projednal tuto záležitost už před dvěma roky, vyjádřil svůj jednoznačný nesouhlas a dal tak apel směrem k Čínské lidové republice, že Česká republika nesouhlasí s tím, jakým způsobem se v Čínské lidové republice zachází s menšinami, ať už jsou to politické, etnické nebo náboženské menšiny, stejně tak jako ke zvěrstvům, která se dějí prostřednictvím nelegálních odběrů orgánů, k čemuž se vyjádřila i Mezinárodní transplantační společnost. Proto si vás dovoluji zdvořile požádat, abychom toto projednali.

Nechci blokovat projednání třetích čtení zákonů, to znamená, navrhuji to na zítřek, na čtvrtek, pevně ve 12.30 hodin do bloku zpráv, nebo potom v pátek pevně ve 13.30 hodin. Děkuji vám za pozornost a velmi věřím v to, že podpoříte tento návrh.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze? Nikdo se nehlásí, zavolám kolegy z předsálí a hlasováním rozhodneme o návrzích, které tu zazněly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP