(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 118. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám. Právě jsem vás všechny odhlásil, poprosím, abyste se přihlásili a tím se současně odprezentovali na dnešní schůzi, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou. Pan poslanec Holomčík má náhradní kartu číslo 20.

O omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Ivan Bartoš do 13 hodin - pracovní důvody, Jiří Bláha - pracovní důvody, Monika Červíčková - zahraniční cesta, Miroslav Grebeníček do 13 hodin - zdravotní důvody, Martin Jiránek do 11 hodin bez udání důvodu, František Kopřiva od 19 hodin bez udání důvodu, Pavel Kováčik od 12 hodin - osobní důvody, Jaroslav Kytýr - pracovní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková - pracovní důvody, Přemysl Mališ - zdravotní důvody, Jaroslav Martinů - pracovní důvody, Vojtěch Munzar odpolední jednání - pracovní důvody, Tomio Okamura do 13 hodin - zdravotní důvody, Olga Sommerová - osobní důvody, Karla Šlechtová - zdravotní důvody, Jiří Valenta - pracovní důvody, Petr Venhoda - zdravotní důvody, Rostislav Vyzula - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Jakub Kulhánek - zahraniční cesta, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Alena Schillerová do 17.30 - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 20 až 38, sněmovní tisky 702, 1027, 670, 983, 1143, 944, 565, 566, 317, 652, 658, 954, 527, 528, 529, 534, 912, 1046956.

Poté bychom případně pokračovali projednáním dalších bodů podle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že 12.45 jsme si stanovili na projednání volebního bodu 39, Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Ve 14.30 hodin máme pevně zařazený bod 13, sněmovní tisk 1304, je to poslanecký návrh novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, prvé čtení dle § 90 odst. 2. V 18 hodin máme pevně zařazený bod 40, tisk 121, Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020.

Dnes máme 15. září, narozeniny má náš kolega František Navrkal a narozeniny má i naše kolegyně Kateřina Valachová. Oběma přeji všechno nejlepší k narozeninám. (Veselý výkřik, potlesk.)

Nyní je čas na případné návrhy k pořadu schůze. Mám zde přihlášku pana poslance Leo Luzara. (V sále je hluk.) Poprosím všechny přítomné o klid v sále. Prosím, zaujměte svá místa a sledujte návrh svého kolegy poslance. Ještě jednou prosím o klid!

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, učiním i dnes pokus, abyste vyhověli a zařadili na program této schůze informaci o situaci v České poště a její případné privatizaci. Chci se vyvarovat té situace, která nastala, když jsme například probírali situaci v OKD, kdy byla zřízena vyšetřovací komise a narazili jsme na to, že vlastně vše bylo založeno na začátku, a všichni ostatní se potom vymlouvali na to, že vlastně již bylo na začátku špatně rozhodnuto, oni museli řešit tu situaci ad post a vlastně neměli možnost nic změnit, pouze tahali za kratší konec situace. (V sále je trvalý hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším (Zvoní zvoncem.) Opravdu prosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající a pane předsedo, já si myslím, že potom všichni zodpovědní, až budou na výslechu zodpovídat, proč nevěděli, že Česká pošta se privatizovala, jak je to nevýhodné, si vzpomenou, jak tady rušili a neposlouchali, co říkám, a potom budou hledat argumenty, jak z toho ven.

Ve vyšetřovací komisi OKD jsme si to také vyzkoušeli, jak se následní ministři, kteří byli zodpovědní za privatizaci OKD, vymlouvali na to, že vlastně vše bylo na začátku, že kdyby věděli na tom začátku, že by k tomu nikdy nedošlo. A já teď na ten mikrofon upozorňuji pana ministra vnitra, pana Hamáčka, nepřítomného pana ministra průmyslu a obchodu a dopravy pana Havlíčka a pana premiéra, že Česká pošta stojí před privatizací, protože se rozhodla odprodat svoji dopravu nad 3,5 tuny, zajišťující komunikaci a fungování České pošty, do soukromých rukou. Je to první krok, který povede k privatizaci, protože potom už nebude moci ovlivňovat trh, nebude moci sama fungovat a nově si tu dopravu už nikdy nezřídí, když se jí teď zbaví.

Ten scénář jsme zažili v OKD a já bych nerad, aby se opakoval v rámci České pošty. Proto tady apeluji, abychom zařadili tento bod na program této schůze. Navrhuji, abychom se tím zabývali zítra, ve čtvrtek v 11 hodin jako pevně zařazeným bodem, pokud projde jeho zařazení do schůze, a abychom přijali ty informace, které k této věci jsou, aby se nedostala situace v České poště tak daleko, jak se dostala situace v OKD, kdy za pět, za deset let, když tady tato ctěná Sněmovna bude chtít zřídit vyšetřovací komisi k zjištění, co se vlastně stalo v České poště, že je zprivatizována nevýhodně pro český stát, aby se nikdo nemohl vymlouvat na to, že vlastně o něčem nevěděl a že potom už musel řešit jenom následné kroky, které nastaly. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Hlásil se pan poslanec Černohorský, s přednostním právem to bylo? Ne, takže v tom případě pan ministr Hamáček s přednostním právem.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já se omlouvám kolegovi, že jsem ho předběhl, ale chci využít té možnosti a rovnou reagovat na vystoupení kolegy Luzara. Pane kolego, prostřednictvím předsedajícího, já si myslím, že ten bod je předčasný. O takovémto bodu bychom mohli hlasovat v situaci, kdyby se tady změnila vláda a do vlády by se dostal někdo z těch, kteří dnes v rozhovorech hovoří o tom, že chtějí privatizovat Českou poštu. Naposledy to byl, tuším, kolega Stanjura.

Tato vláda žádný úmysl privatizovat Českou poštu nikdy neměla, nemá. A pokud mám mluvit za sociální demokracii, tak my to rozhodně nehodláme nechat dopustit. Česká pošta, všichni víte, prochází složitým obdobím, nicméně i díky této Poslanecké sněmovně se podařilo změnit zákon, podařilo se to, že český stát konečně, pokud Ministerstvo financí dovolí, bude platit České poště adekvátní sumu za tu takzvanou univerzální službu, a současně s běžícími programy restrukturalizace České pošty jsme schopni zajistit, aby se pošta dostala do černých čísel. Koneckonců aktuálně provozně v černých číslech je a postupně odbourala zátěž z minula, kdy tady nějakých osm, deset let ze svého platila věci, které měl platit stát. To se stalo a s tím už se nedá nic dělat, ale systémově ty změny už jsou nastavené tak, že do budoucna by se ta ztráta prohlubovat neměla a Česká pošta by měla svoje služby zkvalitňovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP