Digitální knihovna

Česká národní rada
1969 - 1971


Tisky

1   2

č. 1Návrh členů České národní rady Klokočky, Jičínského, Vybrala, Holatové, Pátkové, Piverky, V. Franka a druhů na vydání zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady
č. 2Návrh členů České národní rady Jičínského, Vybrala, Klokočky, Holatové, Pátkové, Piverky, V. Franka a druhů na vydání zákona České národní rady o ministerstvech a jiných ústředních orgánech státní správy České socialistické republiky
č. 3Návrh členů České národní rady Vybrala, Jičínského, Klokočky, Holatové, Pátkové, Piverky, V. Franka a druhů na vydání zákona České národní rady o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných předpisů České socialistické republiky
č. 4Zpráva ústavně právní komise k návrhu členů České národní rady Klokočky, Jičínského, Vybrala, Holatové, Pátkové, Piverky, V. Franka a druhů na vydání zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady (T 1) Dodatek ke zprávě ústavně právní komise (T 4) o návrhu na vydání zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady
č. 5Zpráva ústavně právní komise k návrhu členů České národní rady Jičínského, Vybrala, Klokočky, Holatové, Pátkové, Piverky, V. Franka a druhů na vydání zákona České národní rady o ministerstvech a jiných ústředních orgánech státní správy České socialistické republiky (T 2)
č. 6Zpráva ústavně právní komise k návrhu členů České národní rady Vybrala, Jičínského, Klokočky, Holatové, Pátkové, Piverky, V. Franka a druhů na vydání zákona ČNR o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných předpisů České socialistické republiky (T 3)
č. 7Společný návrh ústavně právního výboru a výboru pro plán a rozpočet na vydání zákona České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky
č. 8Návrh ústavně právního výboru na vydání zákona České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
č. 9Společná zpráva výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet o projednání návrhu zákona České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky (T 7)
č. 10Zpráva ústavně právního výboru o projednání návrhu zákona České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky (T 8)
č. 11Návrh poslanců Štrougala, Kučery, Pospíšila, Erbana, Císaře a druhů na volbu sedmdesátipěti poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění podle čl. 147 písm. b) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 12Návrh poslanců Císaře, Jedličky, Jičínského, Lochnera, Válka a druhů na volbu generálního kontrolora podle § 10 písm. j) zákona České národní rady č. 1 ze dne 8. ledna 1969, o jednacím řádu České národní rady
č. 13Zpráva ústavně právního výboru o projednání návrhu zákona České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky (T 8)
č. 14Návrh skupiny poslanců České národní rady Kempného, Ichy, Ruska, Onderky, Sobotníkové a druhů na vydání zákona České národní rady o městě Ostravě
č. 15Návrh skupiny poslanců České národní rady Fořta, Sluky, Chlada, Pelnáře, Piverky, Vobořilové a druhů na vydání zákona České národní rady o městě Plzni
č. 16Interpelace posl. A. Buchty na ministra vnitra České socialistické republiky J. Grössera podle § 38 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady v otázce ozbrojených protistátních skupin v Jihomoravském kraji
č. 17Interpelace poslanců F. Gebauera a P. Rybáře na ministra vnitra České socialistické republiky J Grössera podle § 38 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve věci jeho projevu předneseného na okresním aktivu v Trutnově dne 11. 1. 1969
č. 18Interpelace posl. O. Wichterle na ministra vnitra České socialistické republiky J. Grössera podle § 38 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve věci obvinění z nečestných nebo trestných činů členů a pracovníků České akademie věd, člena korespondenta prof. J. Hájka, člena korespondenta prof. O. Šika a prof. V. Černého
č. 19Interpelace poslance ČNR F. Malíře na ministra průmyslu České socialistické republiky F. Čiháka podle § 38 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve věci zajištění tiskárenské výroby učebnic, pedagogické a jazykové literatury, časopisů a ostatních publikací potřebných pro školství
č. 20Interpelace poslance ČNR Z. Vokrouhlického na ministra vnitra České socialistické republiky J. Grössera podle § 38 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady ve věci opatření k zabránění sebevraždě Jana Zajíce
č. 21Společná zpráva výboru pro národní výbory a národnosti a výboru ústavně právního k návrhu skupiny poslanců ČNR Kempného, Ichy, Ruska, Onderky , Sobotníkové a druhů na vydání zákona České národní rady o městě Ostravě (T 14)
č. 22Společná zpráva výboru pro národní výbory a národnosti a výboru ústavně právního k návrhu skupiny poslanců ČNR Sluky, Fořta, Pelnáře, Bardoňové, Vobořilové a druhů na vydání zákona České národní rady o městě Plzni (T 15)
č. 23Návrh poslanců Šulce, Pátkové, Válka a Suchopárka na doplňovací volby do výborů České národní rady
č. 24Tisk zrušen - interpelace byla vzata zpět
č. 25Vládní návrh, kterým vláda České socialistické republiky předkládá České národní radě k souhlasu podle čl. 107 odst. 1 písm. b) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách, podepsanou ve Vídni dne 7. prosince 1967
č. 26Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
č. 27Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy
č. 28Společná zpráva výboru ústavně právního a výboru pro zemědělství a výživu k vládnímu návrhu (T 25), kterým vláda České socialistické republiky předkládá České národní radě k souhlasu podle čl. 107 odst. 1 písm. b) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách, podepsanou ve Vídni dne 7. prosince 1967
č. 29Společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru k vládnímu návrhu zákona ČNR (T 26) o státním rozpočtu České socialistické republiky
č. 30Společná zpráva výboru pro zemědělství a výživu, ústavně právního výboru a výboru pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona ČNR (T 27) o Státním fondu pro zúrodnění půdy
č. 31Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na ministra spravedlnosti ČSR na doplňovací volby soudců zvláštních senátů krajských soudů v České socialistické republice
č. 32Společná zpráva výboru ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR (T 26) o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969, kterou oba výbory pozměňují svou společnou zprávu (T 29)
č. 33Vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 10. července 1969 o některých odvodech a závazných limitech a o změně důchodové daně
č. 34Společná zpráva výboru ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva ČNR (T 33) o některých odvodech a závazných limitech a o změně důchodové daně
č. 35Vládní návrh zásad zákona České národní rady o povinné revizi účetních závěrek a autorizovaných bilančních revizorech
č. 36Vládní návrh zákona České národní rady o České akademii věd
č. 37Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
č. 38Vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 27. srpna 1969, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců
č. 39Vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
č. 40Návrh ministra spravedlnosti České socialistické republiky podle § 51 odst. 1 a 7 zák. č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, a čl. 2 ústavního zákona č. 81/1968 Sb. ve znění § 2 č. 2 ústavního zákona č. 57/1969 Sb. na odvolání soudců z povolání ze soudcovské funkce
č. 41Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na doplňovací volbu soudců z povolání ke krajským a okresním soudům v České socialistické republice
č. 42Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na doplňovací volbu soudců, kteří vykonávají svou funkci vedle svého zaměstnání, ke krajským a okresním soudům v České socialistické republice
č. 43Zpráva předsedy České národní rady o zákonném opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel
č. 44Zpráva předsedy České národní rady o zákonném opatření předsednictva České národní rady, kterým se ministr spravedlnosti zmocňuje k přechodnému přemisťování soudců
č. 45Zpráva předsedy České národní rady o zákonném opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
č. 46Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu ČNR o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 8. července do 20. listopadu 1969
č. 47Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na zproštění poslanců České národní rady poslanecké funkce
č. 48Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na doplňovací volbu poslanců České národní fronty
č. 49Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a poslanců Buriana, Červinky, Hechtové, Davida, Fleyberka, Paulyho a Suchopárka na volbu předsedy České národní rady
č. 50Návrh poslanců Buriana, Červinky, Hechtové, Davida, Fleyberka, Paulyho a Suchopárka na doplňovací volbu místopředsedů, předsedů výborů, ověřovatelů předsednictva a ostatních členů předsednictva České národní rady
č. 51Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na doplňovací volbu delegace České národní rady ve Sněmovně národů Federálního shromáždění ČSSR
č. 52Návrh poslanců Buriana, Červinky, Hechtové, Fleyberka, Paulyho a Suchopárka na doplňovací volbu členů výborů České národní rady
č. 53Vládní návrh zákona České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 54Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970
č. 55Společná zpráva výboru pro plán a rozpočet, ústavně právního výboru a průmyslového výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (T 53)
č. 56Společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970 (T 54)
č. 57Zpráva mandátového a imunitního výboru ČNR o ověření platnosti doplňovací volby poslanců České národní rady
č. 58Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu ČNR o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 27. listopadu do 22. prosince 1969
č. 59Vládní návrh zásad zákona České národní rady o Silničním fondu České socialistické republiky
č. 60Vládní návrh zákona České národní rady o finančních správách
č. 61Společná zpráva výboru ČNR pro národní výbory a národnosti, výboru ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o finančních správách (T 60)
č. 62Interpelace poslance V. Jedličky a druhů na ministra dopravy České socialistické republiky J. Starého ve věci znečišťování ovzduší ve velkých městech výfukovými plyny
č. 63Návrh ministra spravedlnosti České socialistické republiky podle § 51 odst. 1 a 2 zákona č. 156/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, na odvolání soudců z povolání ze soudcovské funkce
č. 64Vládní návrh zákona České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
č. 65Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu České socialistické republiky
č. 66Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců městského soudu v Praze a krajských soudů v České socialistické republice
č. 67Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice
č. 68Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu předsedy a náměstků předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky
č. 69Vládní návrh zákona České národní rady o volbách soudců z lidu
č. 70Společná zpráva kulturního a školského výboru a ústavně právního výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR (T 64) o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
č. 71Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona ČNR o volbách soudců z lidu (T 69)
č. 72Návrh poslanců Ambruze, Jedličky, Tomana, Koutného, Kolaříkové, a Hájka na doplňovací volbu členů výborů České národní rady
č. 73Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady od 22. prosince 1969 do 15. dubna 1970
č. 74Návrh ústavně právního výboru na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 75Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu České socialistické republiky
č. 76Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání Městského soudu v Praze a krajských soudů v České socialistické republice
č. 77Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice
č. 78Vládní návrh usnesení, kterým Česká národní rada schvaluje podle čl. 107 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, státní závěrečný účet České socialistické republiky, závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky a závěrečný účet státní pokladny České socialistické republiky za rok 1969
č. 79Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu usnesení (T 78), kterým Česká národní rada schvaluje podle čl. 107 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, státní závěrečný účet České socialistické republiky, závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky a závěrečný účet státní pokladny České socialistické republiky za rok 1969
č. 80Návrh ústavně právního výboru ČNR a výboru pro právní ochranu občanů ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 81Návrh ministra spravedlnosti České socialistické republiky podle § 51 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod. č. 19/1970 Sb., na odvolání soudců z povolání ze soudcovské funkce
č. 82Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady od 16. dubna do 9. července 1970
č. 83Návrh ústavně právního výboru a výboru pro právní ochranu občanů na usnesení České národní rady ke zprávě generálního prokurátora České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti podle § 7 odst. 1 a 4 zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění zákona č. 147/1969 Sb.
č. 84Vládní návrh zásad zákona České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
č. 85Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání Městského soudu v Praze a krajských soudů v České socialistické republice
č. 86Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice
č. 87Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 88Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 89Vládní návrh zákona České národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 90Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva ČNR od 9. července do 19. listopadu 1970
č. 91Společný návrh výborů České národní rady ústavně právního, pro plán a rozpočet, průmyslového, pro obchod, dopravu, pošty a telekomunikace na vyjádření České národní rady k vládnímu návrhu ústavního zákona (T FS 54), kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
č. 92Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (T 89)
č. 93Společná zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 173/1969 Sb. o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (T 88)
č. 94Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na doplňovací volbu poslanců České národní rady
č. 95Vládní návrh zákona České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
č. 96Vládní návrh zákona České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
č. 97Zpráva ústavně právního výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR (T 95) o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
č. 98Zpráva výboru české národní rady pro plán a rozpočet, rozšířeného o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národní rady, k vládnímu návrhu zákona ČNR (T 96) o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
č. 99Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 100Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání obvodních soudů v Praze, okresních soudů v České socialistické republice a krajských soudů v Plzni a v Ústí nad Labem

1   2


Přihlásit/registrovat se do ISP