Stenografický zápis 79. schůze, 18. května 2010

(Schůze byla zahájena v 10.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Věra Jakubková
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Michal Doktor


1. Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/3/ - vrácený prezidentem republiky

Ministryně životního prostředí vlády ČR Rut Bízková
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


2. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 939/6/ - vrácený prezidentem republiky

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec David Rath
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal


3. Návrh zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/5/- zamítnutý Senátem

Poslankyně Eva Dundáčková
Senátorka Marta Bayerová
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Daniel Petruška


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/7/- vrácený Senátem

Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jiří Čepelka
Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Pavel Němec
Senátor Jaroslav Kubera


5. Návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/3/- vrácený Senátem

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Senátor Jiří Stříteský
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 833/4/- vrácený Senátem

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Senátor Václav Vlček
Poslanec Ondřej Liška


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Jiří Polanský
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání bylo přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - třetí čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Klára Slámová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


9. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 994/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Juraj Raninec


10. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 332/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 15.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP