Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Richter

Schůze: 6, 26, 27, 28, 35, 40, 49, 87, 95, 111

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

42. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2018 /sněmovní dokument 231/
část č. 101 (23. 1. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - prvé čtení
část č. 159 (25. 1. 2019)

218. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2019 /sněmovní dokument 2042/
část č. 133 (25. 1. 2019)

230. Ústní interpelace
část č. 269 (31. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

149. Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém
část č. 378 (27. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

29. Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení
část č. 166 (24. 4. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

208. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení
část č. 440 (8. 11. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

290. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2020 /sněmovní dokument 4100/
část č. 94 (23. 1. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

380. Kompenzace za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výpadku kompenzačního bonusu
část č. 38 (26. 5. 2020)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

375. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021 /sněmovní dokument 7182/
část č. 59 (3. 3. 2021)

95. schůze (1. 4. 2021)

2. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení
část č. 31 (1. 4. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 4 a 5 /sněmovní tisky 10081009/
část č. 17 (1. 4. 2021)

111. schůze (7. - 16. 7. 2021)

10. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1143/ - druhé čtení
část č. 204 (14. 7. 2021)

339. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 799/ - třetí čtení
část č. 186 (14. 7. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP