Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ondřej Babka

Schůze: 34, 35, 49, 54, 58, 61, 62, 79, 87, 90, 98, 104, 118

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

317. Ústní interpelace
část č. 104 (12. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

Sloučená rozprava k bodům 245 a 246 /sněmovní tisky 113114/
část č. 143 (17. 10. 2019)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

39. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení
část č. 338, část č. 341 (17. 6. 2020)

54. schůze (7. - 8. 7. 2020)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení
části č. 7-8, část č. 10 (7. 7. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

490. Ústní interpelace
část č. 121 (17. 9. 2020)

61. schůze (7. 10. 2020)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 800/ - prvé čtení
část č. 40 (7. 10. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 531/ - druhé čtení
část č. 245 (10. 11. 2020)

79. schůze (19. 1. - 12. 2. 2021)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení
část č. 124 (26. 1. 2021)

351. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení
část č. 257 (10. 2. 2021)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

490. Informace vlády o konání maturitních zkoušek v roce 2021
část č. 237 (11. 3. 2021)

492. Vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 /sněmovní tisk 1178/ - zkrácené jednání
část č. 320 (24. 3. 2021)

90. schůze (9. 3. 2021)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - prvé čtení  
část č. 5 (9. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
části č. 74-76, část č. 80 (14. 4. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

327. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/ - třetí čtení
části č. 156-158 (2. 6. 2021)

118. schůze (14. - 17. 9. 2021)

část č. 1 (14. 9. 2021)

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/7/ - vrácený Senátem
část č. 16 (14. 9. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP