(14.40 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Třetí z komisí je stálá komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. A tady, kolegyně, kolegové, prosím o pozornost. Ta situace je trošku jiná, protože my jsme se rozhodli, že ji ustavíme paritně a že budeme volit většinovým způsobem. A při pohledu do volebního řádu na čl. 5 odst. 14 musím konstatovat, že v tomto případě by předsedající schůze Sněmovny měl dát hlasovat jednotlivě o navržených kandidátech, tedy po jednotlivých jménech.

My v tuto chvíli do této komise - a to je druhá doplňující informace - máme navrženo na volební komisi 18 jmen, do usnesení jsme vám ale připravili pouze 17 jmen. Osmnácté je z toho důvodu, že tou poslední nominací byl návrh KDU-ČSL na pana poslance Pavla Bělobrádka, který v tuto chvíli je ale ještě členem vlády, tudíž se nemůže stát členem komise. My ten návrh KDU-ČSL máme připraven a jsme s ním schopni v souladu s jednacím řádem se vypořádat tak, že dnes bude vyhlášena nová lhůta na změny v orgánech Sněmovny, ta bude platit do zítřejšího večera a v pátek, až tento bud budeme hlasovat na sněmovně, by v tuto chvíli ještě místopředseda vlády Bělobrádek byl doplněn, takže je to v souladu a je to i s tím časovým plánem tohoto týdne.

Každopádně jak jsem řekl, podle volebního řádu bychom měli hlasovat o jednotlivých jménech, ale já při pohledu do stenozáznamu z předchozích obdobích na zvyklost, která tady byla, vám chci sdělit, že pokud by byla shoda a ta komise byla naplněna, opakuji, je to po dvou zástupcích z každého politického subjektu ve Sněmovně, tak se můžeme dohodnout na tom, že hlasování by proběhlo jedno, že by to bylo jedním hlasováním en bloc.

Takže i tady prosím o otevření rozpravy a dovolím si z pozice předsedy volební komise dát návrh na hlasování en bloc, tedy jedno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tady mám stejnou poznámku. Má někdo námitku vůči takovému postupu, že bychom hlasovali všech 17 jmen tak, jak jsou v písemném podkladu? Není tomu tak.

V tom případě mohu zahájit hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 181 poslanců, pro 176, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pane předsedo, ještě možná něco...

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano. Já chci moc poděkovat za tu vstřícnost, tenhle případ se potom bude ještě opakovat u delegací Parlamentu. Znovu to pečlivě vysvětlím a okomentuji. Tím jsme si poměrně dost času ušetřili pro další body. A znovu zopakuji pro jistotu a pro stenozáznam, ten osmnáctý chybějící člen v této komisi je Pavel Bělobrádek a budeme počítat s tím, že by byl donominován v pátek v rámci bodu změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

A nyní, pane předsedající, prosím, abyste tento bod ukončil a otevřel další volební body.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přesně tak. Myslím, že vše, co bylo obsahem tohoto bodu, jsme projednali. Já jej končím a otevírám bod, který se jmenuje

 

12.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Podotýkám, že jsme usnesením č. 21 z 2. schůze Poslanecké sněmovny dne 28. listopadu rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

A teď poprosím opět o slovo pana předsedu Martina Kolovratníka, aby přednesl návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jak bylo řečeno, je to usnesení č. 20, které obsahuje všechny stálé komise, a jde tedy přes ty volební body 11 až 18, takže podle něj teď budeme postupovat.

První komise je stálá komise pro kontrolu činnosti GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů. Poslanecká sněmovna se svým usnesením 28. listopadu na 2. schůzi usnesla, že tato komise bude desetičlenná. Vy v tom usnesení volební komise č. 20 opět vidíte pouze 9 jmen. Tento příběh se bude několikrát opakovat, vždy ho pro jistotu vysvětlím. V tomto případě se opět jedná o člena vlády. Tím desátým, který zatím není navržen, je Milan Chovanec a opakuji, bude donominován v rámci změn v orgánech Sněmovny tento pátek. V usnesení vidíte návrh na 10 poslanců a měli bychom a mohli o tomto hlasovat en bloc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já v tomto bodu otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě v tomto bodu. Není tomu tak. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V souladu s usnesením volební komise č. 20 dávám návrh na ustavení stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, podle usnesení v tuto chvíli 9 členů podle poměrného zastoupení. Prosím o hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 8, přihlášeno je 181 poslanců, pro 173, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tím jsme vyčerpali tento bod a já jej mohu skončit.

 

Otevírám další bod, kterým je

 

13.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu,
použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

Opět na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 22 z 2. schůze Poslanecké sněmovny dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Poprosím pana předsedu volební komise pana Kolovratníka, aby návrh přednesl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já pouze potvrdím. Všechny tyto komise, které budeme hlasovat, budou obsazeny podle zásad poměrného zastoupení. I v tomto případě navrhujeme hlasování en bloc o návrhu komise jako celku. Je desetičlenná a v tuto chvíli je podle návrhu poslaneckých klubů zcela naplněna. Prosím o hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Ještě odkazuji na předložený návrh.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno je 181 poslanců, pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, a tento bod končím.

 

Otevírám další bod schůze a tím je

 

14.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů

Znovu konstatuji jako v předešlých bodech, že na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 23 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo, předneste návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: U stálé komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů vidíte v usnesení osm návrhů, dva tedy chybí. Tím prvním bude pan poslanec, v tuto chvíli ještě ministr právě se blížící, Jan Chvojka, který je v tuto chvíli ještě členem vlády. Bude sociální demokracií, předpokládám, donominován v rámci změn v orgánech na pátek. A jedno místo zatím je neobsazeno a chybí poslaneckému klubu Piráti. Až návrh obdržíme, opět bude do této komise doplněn. Jinak opět navrhujeme hlasování en bloc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Není tomu tak. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, abyste předložil návrh hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP