(14.50 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: V souladu s usnesením volební komise č. 20 předkládám návrh na ustavení stálé komise Sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a prosím o hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 10, přihlášeno je 181, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, a tento bod končím. Děkuji.

 

Otevírám další bod, kterým je

 

15.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení č. 20 volební komise ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 24 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že i tato komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo, abyste přednesl návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslanecká sněmovna u této komise - kontrola Bezpečnostní informační služby - rozhodla o počtu sedmi poslanců. V usnesení máte návrh na šest z nás, tím sedmým, zatím nedoplněným jménem v tuto chvíli je Pavel Bělobrádek. Opět bude donominován v pátek v rámci změn v orgánech Poslanecké sněmovny. Prosím o hlasování en bloc o návrhu na tuto stálou komisi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Poprosím vás, pane předsedo, ještě jednou, abyste po rozpravě přednesl znovu návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Předkládám návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní informační služby v poměrném zastoupení a v počtu sedmi poslanců, jak je navrženo volební komisí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Je někdo proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 181, pro 167, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, a tento bod končím.

 

Otevírám další bod, kterým je

 

16.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 25 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že tato komise bude také ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo volební komise, abyste přednesl návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V hlasovací sérii nás čekají ještě čtyři komise, všechny jsou sedmičlenné a všechny jsou v tuto chvíli v tom návrhu plně obsazené. Nyní tedy podávám návrh na ustavení stále komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu v počtu sedmi poslanců podle poměrného zastoupení, tak jak vám byl předložen volební komisí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Není tomu tak. Rozpravu končím. Poprosím pana předsedu, aby po rozpravě nyní předložil návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Odvolávám se na své věty před minutou. Předkládám návrh na ustavení stálé komise pro kontrolu činnosti NBÚ.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pro ty, kteří to nerozlišují: pan předseda nejdříve přednese a poté předloží. Tak to musíme zopakovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 12, přihlášeno je 181, pro 166, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu. Končím tento bod. Děkuji.

 

Otevírám další bod, kterým je

 

17.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 26 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že tato komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo volební komise, abyste nám přednesl návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Můj návrh je v souladu s usnesením volební komise č. 20 - sedmičlenná stálá komise podle zásady poměrného zastoupení, jak vám bylo předloženo, je v tuto chvíli zcela naplněna.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Není tomu tak. Rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Poprosím pana předsedu poslance Martina Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Předkládám návrh volební komise na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství v počtu sedmi poslanců podle poměrného zastoupení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Je někdo proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno 181, pro 166, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, a tento bod končím.

 

Otevírám další bod, kterým je

 

18.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 27 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že tato komise bude také ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím pana předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám návrh přednesl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přednáším návrh tak, jak byl panem předsedajícím představen. Komise je sedmičlenná. I v tomto případě je zcela naplněna podle zásady poměrného zastoupení a takto bude i navržena volební komisí k hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Není tomu tak. Rozpravu končím. Prosím, pane předsedo, abyste předložil návrh hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dávám návrh k ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu v počtu sedmi poslanců podle poměrného zastoupení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přihlášeno je 181, pro 164, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu, a tento bod končím. Děkuji.

 

Otevírám další bod, kterým je

 

19.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 28 z 2. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Prosím, pane předsedo volební komise, abyste přednesl návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Je to poslední z těch osmi komisí v této hlasovací sérii a i v tomto usnesení. Návrh volební komise opět konstatuje, že je sedmičlenná podle zásady poměrného zastoupení, a podle vašich návrhů je zcela naplněna. Takto požádáme o její hlasování a naplnění.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím, pane předsedo, abyste předložil návrh hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP