(12.00 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. K 2. doplňku ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019, sněmovní tisk 586, výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pověřeného řízením sekce obranné politiky a strategie Ing. Radomíra Jahody, náčelníka Generálního štábu arm. gen. Ing. Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance Ing. Jana Bartoška a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019, sněmovní tisk č. 586, vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné poledne. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášeného žádného poslance. Ještě se rozhlédnu po sále, nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Táži se, jestli má pan ministr zájem o závěrečné slovo, nebo paní poslankyně Černochová. Nemáte. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nikoho přihlášeného nevidím, podrobnou rozpravu končím. Táži se opět na závěrečná slova. Pan ministr? Paní poslankyně Černochová? Zájem nemáte.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak bylo předneseno paní poslankyní Janou Černochovou. Zagonguji. Svolám poslance do jednacího sálu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 275, přihlášeno 143 poslanců, pro 125, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

278.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil
jiných států přes území České republiky v roce 2020
/sněmovní tisk 596/

Předložený materiál odůvodní ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států Evropské unie. Dále povolila uskutečnit přelety a průjezdy ozbrojeným silám členským státům organizace Severoatlantické aliance a státům zúčastněným v programu Partnerství pro mír, v neposlední řadě i státům, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy. Povolit přelet nebo průjezd bude možné také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska z Ministerstva zahraničních věcí. Schváleným uvedeným postupem bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Rozhodnutí vlády je také zcela v souladu s provedenou analýzou ministerstva ke stávající právní úpravě uvedené problematiky, dosavadní praxe vyslovování souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil přes území České republiky, kterou vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením č. 580 ze dne 22. července 2015.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 596/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Michal Ratiborský a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Výbor na své 27. schůzi přijal toto usnesení:

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pověřeného řízením sekce obranné politiky a strategie Ing. Radomíra Jahody, náčelníka Generálního štábu AČR arm. gen. Ing. Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance Michala Ratiborského a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2020 vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám všeobecnou rozpravu, do které zatím nevidím žádného přihlášeného poslance, ani se nikdo evidentně nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té taky nemám žádného přihlášeného. Ještě se rozhlédnu, nikdo se nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti usnesení?

Hlasování číslo 276, přihlášeno 144 poslanců, pro 123, proti 9. Návrh usnesení byl schválen.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o bod

 

279.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2019
/sněmovní tisk 597/

Tento materiál opět uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající, tato informace poskytuje ucelený přehled o přistáních, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za první pololetí letošního roku. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil nad a přes území České republiky za posledních pět let. Pozemní a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodů účastí na vojenských operacích, například KFOR, dále účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a ukázkách vojenské techniky, například Dark Blade, a jednání k jejich zabezpečení.

Za účelem přeletů a přistání na území České republiky bylo uskutečněno celkem 3 279 leteckých přeprav, včetně 768 charterových letů a 204 přistání jiných ozbrojených sil. Pozemních přeprav za účelem cvičení a tranzitních průjezdů přes území České republiky bylo v daném období realizováno celkem 457 samostatných přesunů bez doprovodu vojenské policie a 48 silničních proudů a 1 železniční přeprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 597/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Radek Zlesák a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo. Omlouvám se. Teď k tomu nemám u sebe usnesení. Mohu poprosit o přerušení projednávání tohoto bodu?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tady to usnesení... Ne, ne, není potřeba... Kdyžtak vám ho předám. Pojďte si pro něj. Já jsem vždy připraven... (Pobavení v sále.) Pro tyto situace. Prosím, máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP