(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 40. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím a prosím, aby se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o náhradní kartu. Pan poslanec Bartoň hlasuje s náhradní kartou číslo 6.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Martin Baxa od 18.15 z pracovních důvodů, Jiří Běhounek do 17.30 - pracovní důvody, Petr Beitl - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Bojko Marian - rodinné důvody, Jan Čižinský - bez udání důvodů, Tomáš Hanzel - osobní důvody, Pavel Jelínek - zdravotní důvody, David Kasal - zdravotní důvody, Jiří Kobza - rodinné důvody, Martin Kolovratník - rodinné důvody, Miroslava Němcová od 14.30 do 15.30 - pracovní důvody, Monika Oborná - pracovní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Marie Pěnčíková - rodinné důvody, Zdeněk Podal - pracovní důvody, Ivo Pojezný - pracovní důvody, Věra Procházková - zahraniční cesta, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Karel Tureček - zahraniční cesta, František Vácha - rodinné důvody. Pan poslanec Beitl stahuje svoji omluvu, je přítomen.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - osobní důvody, Klára Dostálová - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Adam Vojtěch - od 16 hodin pracovní důvody.

Do 15.00 se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Michálek.

S náhradní kartou číslo 18 hlasuje pan poslanec Leo Luzar.

Máme 11. 2. a narozeniny dnes slaví náš vzácný kolega Robert Králíček. Takže všechno nejlepší k narozeninám. (Potlesk.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdříve vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme nejdříve vyřadit tyto body schváleného pořadu:

bod 211, sněmovní tisk 111 - ústavní zákon o celostátním referendu, třetí čtení;

bod 221, sněmovní tisk 582 - ochrana spotřebitele, třetí čtení;

bod 223, volební bod - změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

To je k vyřazení.

A dále grémium navrhuje zařadit do schváleného pořadu:

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, sněmovní tisk 69/12 - zamítnutý Senátem;

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a další související zákony, sněmovní tisk 412/5 - zamítnutý Senátem;

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony, sněmovní tisk 214/8 - vrácený Senátem;

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání - živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 247/8 - vrácený Senátem;

návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, sněmovní tisk 398/5 - vrácený Senátem;

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 11/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 431/5 - vrácený Senátem;

návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, sněmovní tisk 451/5 - vrácený Senátem.

Příslušné zákonné lhůty budou splněny ve čtvrtek 13. února.

Za třetí grémium navrhuje zahájit dnešní jednání těmito body z bloku prvních čtení - zákony, takzvané opoziční okénko:

bod 131, sněmovní tisk 446 - zakládání obchodních společností; 176, sněmovní tisk 652 - pomoc v hmotné nouzi; bod 74, sněmovní tisk 180 - regulace reklamy; bod 174, sněmovní tisk 649 - volby do Parlamentu; bod 75, tisk 182 - nemocenské pojištění; bod 125, sněmovní tisk 418 - škoda způsobená při výkonu veřejné moci; posledním bodem v bloku opozičního okénka by byl bod 92, sněmovní tisk 254 - daně z příjmů, návrh z dílny ODS.

Za čtvrté grémium navrhuje:

ve středu 12. 2. ve 12.30 máme pevně zařazené volební body, to znamená bod 224, 225 a 226. V případě druhého kola volby veřejného ochránce práv by tato volba proběhla ve středu v 18.00.

Za páté grémium navrhuje seřadit body z bloku zákony 3. čtení v tomto pořadí:

body 212, sněmovní tisk 411; 214, sněmovní tisk 229, 213, sněmovní tisk 360; 215, sněmovní tisk 230; 216, sněmovní tisk 516; 217, sněmovní tisk 530; 219, sněmovní tisk 555; 220, sněmovní tisk 580.

Za šesté grémium navrhuje vrátit do bloku zprávy, návrhy, bod 233, sněmovní tisk 444 - zpráva o činnosti veřejného ochránce práv, který byl pevně zařazen na čtvrtek 13. 2. na 11 hodin. Po bodu 291 písemné interpelace navrhujeme pokračovat body z bloku smlouvy 1. čtení.

A konečně za sedmé škrtnout si body 13, druhé čtení, a 222, třetí čtení sněmovního tisku 438 - nehlasuje se, neboť skupinka navrhovatelů vzala zpět návrh zákona.

Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. A nyní je zde několik přihlášek k pořadu schůze.

Paní poslankyně Rutová hlasuje s náhradní kartou číslo 16.

Ještě dodatečné omluvy. Omlouvá se pan místopředseda Petr Fiala mezi 14.00 a 15.30 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Petr Venhoda od 14.00 do 14.30 ze zdravotních důvodů. To je vše.

A nyní tedy k pořadu schůze. Jako první je přihlášen pan předseda Marian Jurečka. (Silný hluk v sále.) Poprosím kolegyně a kolegy, aby již zaujali svá místa v sále, a prosím o klid, abychom si mohli vyslechnout návrh k pořadu schůze. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Přicházím s prosbou. Chtěl bych navrhnout zařazení bodu, který se týká aktuální problematiky Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy paní ministryně, jak jste mnozí určitě zaregistrovali, přichází s návrhem nového zákona o přídavku na bydlení. Tento návrh zákona má na jedné straně bohulibý cíl, ale naprosto se míjí účinkem.

Musím říct, že za nás, za KDU-ČSL, je důležité řešit problematiku byznysu s chudobou. Je potřeba řešit otázku vyloučených lokalit, problematiku nedostupného bydlení, předraženého, chybějící sociální bydlení. Ale jsme přesvědčeni, že forma, kterou zvolila paní ministryně práce a sociálních věcí v případě návrhu tohoto zákona, je krajně nešťastná, a protože se může týkat v případě toho, že by se tento návrh opravdu dostal do účinnosti a do praxe, statisíců osob v České republice a... (Odmlka pro hluk.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP