Stenografický zápis 75. schůze, 10. prosince 2020Zahájení

(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Benda


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 630/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Taťána Malá
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Dominik Feri


3. Vládní návrh zákona o lobbování /sněmovní tisk 565/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jan Chvojka
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec František Navrkal
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Navrkal
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Tereza Hyťhová
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec František Navrkal
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Valachová


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 566/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Benda


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 633/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Milan Pour
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Jan Farský
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Karel Krejza
Poslanec Marek Benda


6. Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Petr Sadovský
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Petr Sadovský
Poslanec Jakub Michálek
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Věra Kovářová


7. Návrh Etického kodexu poslance

Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Schůze skončila ve 13.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP