1 2 3 4

301. V Praze 1608. Registra příjmů všech berní a sbírek v kraji Chrudimském, svolených sněmem r. 1607 se seznamem dlužníků za týž rok.

302. V Praze 27. května 1609. Průvodní dopis berníků Plzeňského kraje České komoře ke zprávě o výnosu berní a sbírek zemských za rok 1607 a k seznamu dlužníků, které se bohužel již nezachovaly.

303. V Praze 1608. Inventář register krajských berníků slánských Jindřicha Hradištského a Václava Vepřka za rok 1607.

304. V Praze 1608. Berní registra kraje Vltavského za rok 1606.

305. V Praze 1608. Berní registra kraje Vltavského za rok 1607.

306. V Praze 1609. Berní rejstřík Žateckého kraje za rok 1607 i se seznamem dlužníků berně.

307. S. d. Ukázka berního přiznání a rejstříku jedné pozemkové vrchnosti, totiž paní Polyxeny Lobkovské z Pernštejna, z jejích panství za léta 1605-1607.

308. V Kutné Hoře 25. října 1607. Způsob vyřizování berních platů opakujících se berní u městské rady, která byla současně pozemkovou vrchností - jako příklad vzata Kutná Hora.

309. V Kutné Hoře 1606. Vyúčtování mandelní berně vybrané ve vesnicích kutnohorských podle sněmovního usnesení roku 1606.

310. V Mladé Boleslavi 1. června 1606. Simeon Švehla a Jan ze Skalky, měšťané mladoboleslavští a berníci kraje Boleslavského, kvitují turnovské "ze 16 kop 15 grošů berně z dobytka na prodaj zbitého, z 24 kop 17 gr. vína vyšenkovaného, věderního i pivního, z 9 kop 32 gr. z páleného vína ze 143 pint po 4 groších", vše k termínu sv. Havla 1605 a sv. Jiří 1606.

311. V Mělníce 30. října 1606. Purkmistr a rada města Mělníka se přiznávají k sbírce z prodeje vína, masa a páleného, usnesené obecným sněmem r. 1606 a to za svatohavelský termín r. 1606.

312. V Praze 7. března 1607. Zápis o převzetí berních počtů komisaři k tomu nařízenými od nejvyšších berníků zemských za rok 1606 a o zjištěných při tom nedoplatcích.

313. V Praze 28. července 1616. Seznam berních nedoplatků z let 1600-1609, ale zejména z let 1605-1608, které krajští berníci ponechali nevybrány při složení berních register za jednotlivá léta, pořízený v rentovním úřadu České komory.

314. V Praze 1. srpna. 1616. Soupis nedoplatků, které dosud neodvedli krajští berníci z let 1601-1609, pročež po mnohá léta ani počty nejv. berníků z oněch let nemohou být přijaty. Česká komora navrhuje, aby proti nim bylo zakročeno exekucí.

NĚKOLIK UKÁZEK ZE SPRÁVY POSUDNÉHO, DĚDIČNÉHO I SNĚMOVNÍHO

315. V Praze 5. února 1605. Dvorská komora pro stálý pokles výnosu berní a zejména posudného nařizuje České komoře, aby měla péči o jejich vybírání a za tím účelem napomenula výběrčí, aby vypátrali ony příslušníky stavovské obce, kteří podali falešná přiznání, a oznámili je k potrestání, slibte jim šestý díl pokut.

316. V Praze 26. srpna 1605. Kvitance kolínských výběrčí posudného a ungeltu, vystavená účetním České komory Konrádem Škrétou za oba termíny roku 1604.

317. V Kolíně 1. února 1605. Jan Krumpolec, výběrčí posudného a ungeltu v Kolíně, stěžuje si Komoře české do spoluvýběrčího Jana Kirchpryka Berounského, jak vede si při správě peněz, vybraných od sousedů, odcházeje z města na delší čas bez opovědi a v nepřítomnosti své poroučeje správu posudného svému mládenci a vzpíraje se nařízení komisařů komory, aby pro peníze vybrané pořízena byla bednička o dvou klíčích.

318. V Praze 10. února 1605. Česká komora Kolínským: posílajíc jim stížnost Jana Krumpolce, výběrčího posudného, ungeltu i cla, proti spoluvýběrčímu Janovi Kirchprykovi, poroučí jim, aby tomuto přečetli onu stížnost a oznámili komoře jeho odpověď, pro peníze dali zhotoviti bedničku o dvou klíčích a nedopouštěli výběrčím odcházeti z města bez opovědi, aniž obchodovati a vésti živnost s penězi, patřícími do berně.

319. V Mladé Boleslavi 19. prosince 1605. Burian Šlechta ze Všehrd, výběrčí posudného v kraji Boleslavském, České komoře o překážkách, které mu činí členové městské rady při odvážení posudného do Prahy, třeba na jeho vlastní náklad, aby se mu vymstili za to, že netrpěl jejich nezpůsoby při várkách. Prosí o zákrok České komory.

320. V Kolíně 29. května 1606. Radní písař kolínský Jan Kirchpryk Berounský, výběrčí dědičného posudného, kvituje svého spolu výběrčího měšťana Jana Mládka z odevzdání jím vybraných peněz, bez uvedení jejich částky.

321. V Plzni 15. srpna 1606. Krajský výběrčí posudného Šebestyan Pechovský z Turnštejna a Palatýnu kvituje plzeňskou obec ze zaplacení posudného za termín od 1. května do 25. července 1606.

322. V Litoměřicích 20. října 1606. Litoměřičtí přiznávají se k posudnému, sněmem svolenému za tři termíny od Tří králů do sv. Havla léta 1606.

323. V Rakovníce 11. května 1607. Rakovničtí se přiznávají k posudnému, sněmem svolenému za termín od Tří králů do Filipa a Jakuba roku 1607.

324. Na Mělníce 24. srpna 1607. Jednání před radou městskou o zlepšení odměn místním výběrčím posudného, kteří za krajským výběrčím až do Sezemic musí jezditi.

325. V Praze 1605-1607. Výpis věřitelů České komory v letech 1605 až 1607 s uvedením zapůjčených částek a úrokovou a úmorovou službou, v těch letech vykonávanou, a poukázanou na výnos českých berní, totiž tak zv. Sbírek z rozličných věcí.

1 2 3 4Přihlásit/registrovat se do ISP