Písemné pozměňovací návrhy
Jiří Hájek

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
69358Novela z. o silniční dopravě21949-34019.docx (32 KB) 8. 4. 2022 08:03:10
749137Novela z. - stavební zákon22005-34150.docx (14 KB) 26. 4. 2022 17:19:54
3185410Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury24441-37887.doc (214 KB) 15. 9. 2023 10:29:59
4181579Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu25437-39429.docx (210 KB) 9. 4. 2024 16:41:45


ISP (příhlásit)