Stáže v Poslanecké sněmovně

Studentské stáže u poslanců

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky organizuje pro studentky a studenty vysokých škol stáže zaměřené na spolupráci s jednotlivými členy Poslanecké sněmovny. Cílem tohoto programu je poskytnout studentům možnost skloubit teoretické vědomosti získané studiem s praktickými zkušenostmi na základě přímé spolupráce s poslankyněmi a poslanci. Studenti získají možnost seznámit se s prací členů Poslanecké sněmovny také mimo plenární zasedání či jednání výborů a pochopit všechny aspekty výkonu poslaneckého mandátu. Stážisté spolupracují přímo s konkrétními poslankyněmi nebo poslanci a jejich asistenty. Podílí se zejména na přípravě materiálů vztahujících se k práci člena Poslanecké sněmovny, vyhledávají, třídí a analyzují podkladové materiály, samostatně zpracovávají rešerše a drobné studie týkající se návrhů zákonů i dalších sněmovních tisků.

Podmínky pro účast v programu:

  • studium oborů politologie, ekonomie, práva, sociologie, historie nebo příbuzných oborů;
  • absolvování min. bakalářského stupně studia nebo jeho ekvivalentu;
  • dobrá znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka, znalost dalších cizích jazyků je výhodou;
  • zájem o politické a veřejné dění;
  • úspěšné absolvování vstupního pohovoru.

Stáž není nároková a student/ka ji může v průběhu studia absolvovat pouze jednou. Stážisté pracují bez nároku na odměnu, v rozsahu maximálně 15 hod. týdně.

Stáž je pětiměsíční a bude probíhat od počátku listopadu 2023 do konce března 2024. Úspěšní absolventi obdrží hodnotící dopis a certifikát o absolvování stáže.

Zájemci mohou do 11. října 2023 zasílat strukturovaný životopis a motivační dopis e-mailem nebo písemně na adresu:
pi@psp.cz
Parlamentní institut
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Předmět e-mailu nebo obálku označte slovem STÁŽ.

 
ISP (příhlásit)