Data Poslanecké sněmovny a Senátu

Poslanecká sněmovna a Senát pro zájemce zveřejňují strukturované údaje a data ze svých agend.

V současné době je to hlavně agenda poslanců a osob, tisků a hlasování; další data budou přidávána postupně.

Soubor Data
Data Poslanecké sněmovny
poslanci.zip Agenda poslanců a osob (ZIP, 72 KB, aktualizace každý den)
hl-2021ps.zip Hlasování, 9. volební období (2021-) (ZIP, ?MB, aktualizace každý den)
hl-2017ps.zip Hlasování, 8. volební období (2017-2021) (ZIP, 5MB, aktualizace každý den)
hl-2013ps.zip Hlasování, 7. volební období (2013-2017) (ZIP, 5MB, aktualizace každý den)
hl-2010ps.zip Hlasování, 6. volební období (2010-2013) (ZIP, 2,8MB, aktualizace každý den)
hl-2006ps.zip Hlasování, 5. volební období (2006-2010) (ZIP, 4,5MB, aktualizace každý den)
hl-2002ps.zip Hlasování, 4. volební období (2002-2006) (ZIP, 7,2MB, aktualizace každý den)
hl-1998ps.zip Hlasování, 3. volební období (1998-2002) (ZIP, 6,6MB, aktualizace každý den)
hl-1996ps.zip Hlasování, 2. volební období (1996-1998) (ZIP, 2,4MB, aktualizace každý den)
hl-1993ps.zip Hlasování, 1. volební období (prosinec 1993-1996) (ZIP, 2,4MB, aktualizace každý den)
tisky.zip Sněmovní tisky (ZIP, 3,5MB, aktualizace každý den)
interp.zip Ústní interpelace (ZIP, 200KB, aktualizace každý den)
steno.zip Stenozáznamy (ZIP, 1,5 MB, aktualizace každý den)
sd.zip Sněmovní dokumenty (ZIP, 50KB, aktualizace každý den)
sbirka.zip Sbírka zákonů (ZIP, 160KB, aktualizace každý den)
schuze.zip Schůze (ZIP, 1,1MB, aktualizace každý den)
Data Senátu
se_tisk.zip Senátní tisky (ZIP, 180KB, aktualizace každý den)

Data obsahují úplný stav, rozdílové aktualizace nejsou poskytovány. Doporučujeme aktualizovat všechna data, která na sobě závisí, tak aby byla zaručena jejich konzistence.

Formát dat

Data jsou dostupná ve formátu UNL, tj. každý řádek v souboru odpovídá jednomu řádku v databázi, oddělovačem je znak roury (|), pokud je sloupec prázdný, je jeho hodnota typu null. V sloupcích jsou používány tzv. escape sekvence k zápisu speciálních znaků s úvodním znakem \ (backslash) následovaný znakem.

Kódování je windows-1250.

Data jsou určena převážně k importu do (SQL) databáze. Lze je importovat i do programu MS Excel (otevřít soubor, zvolit typ "oddělovač", kódování 1250 a v následujícím dialogu jako oddělovač zapsat do položky "Jiné" znak roury (|)), ale samotné soubory bez dalších vazeb v něm nelze smysluplně zpracovávat.

Pokud bude strunktura dat doplňována, budou nové sloupce přidávány na konec.

Typy dat sloupců v tabulkách

Typ Popis
int integer
char(X) textový řetězec, s blíže neuvedenou délkou
char(N) textový řetězec, s konktrétní délkou
date datum, ve formátu DD.MM.YYYY
datetime(year to hour) datum a čas, do úrovně hodin, ve formátu YYYY-MM-DD HH
datetime(year to second) datum a čas, do úrovně vteřin, ve formátu YYYY-MM-DD HH:TT:SS
datetime(..., fraction) Doplnění formátu o zlomky vteřiny, odděleno tečkou od původního formátu
datetime(hour to minute) čas, ve formátu HH:MM

Využití dat a licence k používání

Data jsou poskytována bezplatně, využití dat je podmíněno uvedením zdroje dat a případně datem zpracování dat.
ISP (příhlásit)