Akreditace

Akreditace pro média

Akreditace pro zástupce hromadných sdělovacích prostředků jsou:

  • jednorázové, tj. vztahují se ke konkrétní akci konané v sídle Poslanecké sněmovny,
  • stálé, tj. udělované na dobu volebního období Poslanecké sněmovny při splnění podmínek pro udělení stálé akreditace.

Žádost o jednorázovou akreditaci

  1. Do Informačního systému Parlamentu: https://www.psp.cz/sqw/isp.sqw se zaregistrují osoby, které jsou redakcemi pověřeny žádat o akreditace pro své pracovníky.
  2. Šéfredaktor média/vedoucí redakce (po splnění bodu 1) pošle na press@psp.cz jména oprávněných osob, které mohou žádat o akreditace, a jejich emailové adresy.
  3. Vytvořený účet bude autorizován pracovníkem Odboru médií a marketingu a bude přiřazen k redakci.
  • Oprávněná osoba vytvoří a spravuje seznam členů redakce a následné žádosti o akreditace.
  • Schvalování žádostí: pondělí-pátek: 9.00-16.00 hodin (pozdější žádosti budou vyřízeny následující pracovní den)

Žádosti o akreditaci prostřednictvím mailu press@psp.cz nejsou akceptovány od konce srpna 2023.

Žádost o stálou akreditaci

Stálé akreditace jsou určeny pro zástupce médií, kteří navštěvují Poslaneckou sněmovnu pravidelně za účelem zpravodajského pokrytí její činnosti.

Podmínky pro udělení stálé akreditace:

  • Žádost o stálou akreditaci (DOCX, 15 KB)
  • aktivně vykonávaná novinářské praxe
  • pravidelné využívání jednorázových akreditací za účelem zpravodajského pokrytí činnosti Poslanecké sněmovny během šesti měsíců od podání žádosti o stálou akreditaci

Po schválení žádosti bude vydána vstupní karta s čipem a fotografií kvůli nezbytné identifikaci. Stálé akreditace jsou vydávány na dobu čtyřletého zasedání Poslanecké sněmovny, popř. během zasedání, a jejich platnost končí uplynutím daného volebního období Sněmovny, nebo ukončením pracovního poměru v dané redakci.

Podmínky pro činnost novinářů akreditovaných v Poslanecké sněmovně

Akreditace pro zástupce hromadných sdělovacích prostředků jsou určeny výhradně pro zástupce veřejnoprávních médií, zástupce redakcí tištěných a elektronických hromadných sdělovacích prostředků s celospolečenským dosahem, rozhlasových a televizních stanic, kteří aktivně vykonávají novinářskou praxi. Akreditace jsou vydávány výhradně pro účely profesního působení pracovníků médií v prostorách Sněmovny.

Žádostí o akreditaci se novináři zavazují dodržovat Směrnici pro zajišťování ochrany objektu Poslanecké sněmovny a respektovat pokyny pracovníků Odboru médií a marketingu a Ochranné služby Policie ČR. V opačném případě může být akreditace zrušena.

Jednorázové akreditace jsou pracovníkům médií vydávány na základě předchozí žádosti o možnost zúčastnit se konkrétní akce v prostorách Sněmovny. Týká se např. jednání sněmovních výborů či komisí, odborných seminářů, vernisáží apod. Novináři bez stálé akreditace obdrží na recepci vstupní kartu s nápisem „TISK“, a pokud nezbytně potřebují pracovat v kuloárech Sněmovny, mohou si v Odboru médií a marketingu zažádat o speciální vstupní kartu, kterou získají po předložení novinářského průkazu. Členové televizních štábů a fotografové obdrží kartu  s nápisem „TELEVIZE“ nebo „FOTO“, která je opravňuje ke vstupu do novinářského atria a na novinářskou galerii.

Jednorázová akreditace může být vyžadována na určité akce i po zástupcích hromadných sdělovacích prostředků, kterým byla udělena akreditace stálá.

Orientační plány budov PS

Orientační plán budovy S1Orientační plán budovy S1 K
Orientační plán budovy S1 J
Orientační plán budovy S3
Orientační plán budovy S3
Orientační plán budovy S4
Orientační plán budovy S4
Orientační plán budovy M7
Orientační plán budovy M7


ISP (příhlásit)