Prohlídka Poslanecké sněmovny s výkladem

prohlídka s výkladem Pro zájemce (především pro školní kolektivy, občanská sdružení apod.) organizuje Oddělení komunikace a vzdělávání prohlídky prostor budov Poslanecké sněmovny.
Exkurze začíná projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny v informačním středisku, které je umístěno na Malostranském náměstí. Následuje prohlídka významných prostor s výkladem, která zahrnuje návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. Pokud to umožní harmonogram zasedání, je možné rovněž nahlédnout do některé ze zasedacích místností. Poslanecká sněmovna je živoucí instituce, proto je nutné průběh prohlídky přizpůsobit jejímu chodu. Ze stejného důvodu také není možné realizovat exkurze v době, kdy se koná schůze pléna. V době konání schůze Poslanecké sněmovny je ale možné navštívit galerii hostů.

Prohlídka je zdarma a je doplněna odborným výkladem, zaměřeným na funkce a činnosti Poslanecké sněmovny, na historii českého parlamentarismu a architekturu a historii sněmovních budov. Celková doba trvání je přibližně 90 minut. Prohlídky se realizují vždy ve všední dny od 9:00 do 14:30 hod. Maximální počet osob na jednu prohlídku včetně doprovodu je 35, minimální 8. Z bezpečnostních důvodů a pro zajištění kvality výkladu je třeba početnější skupiny rozdělit. Zároveň nabízíme v předem vybraných termínech možnost zúčastnit se prohlídky určené pouze jednotlivým zájemcům, kteří se mohou registrovat tímto formulářem. Tento registrační formulář slouží pouze k registraci jednotlivců, k objednání skupin vždy volejte na tel. číslo informačního střediska 257 174 117.

Zájem veřejnosti o prohlídky je značný, měsíčně se jich zúčastní více než 1 500 osob. Proto doporučujeme exkurze objednávat alespoň čtyři až pět měsíců předem. Prohlídky je nutné předem rezervovat v informačním středisku na telefonním čísle 257 174 117. Rezervace je následně potvrzena emailem, ve kterém naleznete formální žádost. Žádost je nutné po vyplnění zaslat zpět elektronicky, faxem nebo poštou.

Nebude-li žádost schválena nebo vznikne-li jiný důvod, pro který není možné prohlídku realizovat (mimořádná schůze Poslanecké sněmovny apod.), budete včas vyrozuměni.

Ve vybraných termínech také nabízíme pro zájemce návštěvu sněmovního Parlamentária s interaktivní kopií řečnického pultíku, modelem komplexu budov Poslanecké sněmovny a modelem jednacího sálu s pestrou vizualizací politického složení ve vybraných rocích. Pokud to harmonogram jednání Poslanecké sněmovny umožní, součástí programu bude i návštěva hlavního jednacího sálu. Registrovat se můžete tímto formulářem nebo na tel. čísle informačního střediska 257 174 117. 

Těšíme se na Vaši návštěvu v Poslanecké sněmovně! 

ParlamentariumISP (příhlásit)