Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Roman Bělor

Celkem nalezeno 28 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 8845/24COM(2024) 163 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dialogy o čisté transformaci - hodnocení - Silný evropský průmysl pro udržitelnou EvropuProjednat
 7172/24COM(2024) 98 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Advanced Materials for Industrial Leadership - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pokročilé materiály pro zajištění vedoucího postavení v průmysluProjednat
16805/23COM(2023) 790 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
16606/23COM(2023) 931 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions under Article 25 TFEU on progress towards effective EU citizenship 2020-2023 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 25 SFEU o pokroku směrem k účinnému občanství EU 2020-2023Projednáno a přijato usnesení
16551/23COM(2023) 930 finalProposal for a Council Directive amending Directive (EU) 2015/637 on the coordination and cooperation measures to facilitate consular protection for unrepresented citizens of the Union in third countries and Directive (EU) 2019/997 establishing an EU Emergency Travel Document - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/637 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a směrnice (EU) 2019/997, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EUProjednáno a přijato usnesení
16137/23COM(2023) 757 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Grids, the missing link - An EU Action Plan for Grids - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Elektrizační soustavy, chybějící článek - Akční plán EU pro zavádění elektrizačních soustavProjednáno a přijato usnesení
13892/23C(2023) 6689 finalDoporučení Komise ze dne 3.10.2023 o technologických oblastech s kritickým významem pro hospodářskou bezpečnost EU za účelem dalšího posouzení rizik s členskými státyProjednáno a přijato usnesení
12485/23COM(2023) 526 finalNávrh doporučení Rady o plánu pro koordinaci reakce na úrovni Unie na narušení kritické infrastruktury se značným přeshraničním významemProjednat
11856/23COM(2023) 440 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Greening Freight Transport - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ekologizace nákladní dopravyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11821/23COM(2023) 441 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the accounting of greenhouse gas emissions of transport services - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o výpočtu emisí skleníkových plynů z dopravních služebProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11722/23COM(2023) 445 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/53/EC laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provozProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11718/23COM(2023) 443 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the use of railway infrastructure capacity in the single European railway area, amending Directive 2012/34/EU and repealing Regulation (EU) No 913/2010 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru, kterým se mění směrnice 2012/34/EU a zrušuje nařízení (EU) č. 913/2010Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 9508/23COM(2023) 297 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council on the monitoring of the EU's visa free regimes - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o sledování bezvízových režimů EUProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8901/23COM(2023) 224 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on compulsory licensing for crisis management and amending Regulation (EC) 816/2006 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nucených licencích pro řešení krizí, kterým se mění nařízení (ES) 816/2006Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8900/23COM(2023) 232 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o standardních nezbytných patentech a o změně nařízení (EU) 2017/1001Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5252/23COM(2023) 32 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Harnessing talent in Europe's regions - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Využití talentu v evropských regionechProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
16107/22COM(2022) 800 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Akčním plánu EU proti nedovolenému obchodu s kulturními statkyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15837/22COM(2022) 695 finalNávrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření evropského osvědčení o rodičovstvíProjednáno a přijato usnesení
15184/22COM(2022) 780 finalSdělení Komise - Roční analýza udržitelného růstu 2023Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14741/22COM(2022) 571 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování a o změně nařízení (EU) 2018/1724Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog

12ISP (příhlásit)