Dokumenty EU

Zpravodajkou Mgr. Jana Berkovcová

Celkem nalezeny 4 dokumenty.

KódReferenceNázevStav
 8155/24COM(2024) 133 finalNávrh doporučení Rady k posílenému rámci kvality stážíProjednáno a přijato usnesení
 8148/24COM(2024) 132 finalProposal for a Directive of the European Parliament and the Council on improving and enforcing working conditions of trainees and combating regular employment relationships disguised as traineeships ('Traineeships Directive') - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení a prosazování pracovních podmínek pro stážisty a boji proti zakrývání řádných pracovních poměrů stážemi (směrnice o stážích)Projednáno a přijato usnesení
12234/23COM(2023) 462 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the safety of toys and repealing Directive 2009/48/EC - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ESProjednáno a přijato usnesení
15570/22COM(2022) 682 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Politický rámec EU pro plasty z biologického materiálu a biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastyProjednáno a přijato usnesení


ISP (příhlásit)