Poslanecká sněmovna
Organizační výbor

Předseda

Ing. Markéta Pekarová Adamová

Místopředseda

Ing. Jan Bartošek
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Ing. Aleš Juchelka
Ing. Věra Kovářová
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

Členové
ISP (příhlásit)