Sněmovní tisk 198
Výroční zpráva o činnosti NKÚ za rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti NKÚ za rok 2021

Autor: NKÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 4. 2022 jako tisk 198/0.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 14. 4. 2022 (usnesení č. 48). Zpravodajem určen Ing. Radovan Vích.

 • V
   • Věcně příslušný Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 31. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 198/1 (doporučuje schválit).
  • Č

   Čtení proběhlo 20. 4. 2023 na 63. schůzi.
   Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 611).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, zpráva o činnostiISP (příhlásit)