Sněmovní tisk 240
Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2022 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2022 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 6. 2022 jako tisk 240/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 250/22, PID KORNCAMEYNB7.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 6. 2022 (usnesení č. 67). Zpravodajem určen MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA.

 • V
   • Věcně příslušný Výbor pro zdravotnictví projednal zprávu a vydal 2. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/1 (doporučuje schválit).
  • Č

   Čtení proběhlo 20. 4. 2023 na 63. schůzi.
   Zpráva schválena (hlasování č. 132, usnesení č. 612).Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, plán financování, pojišťovna, povinné pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)