Sněmovní tisk 257
Novela z. o regulaci reklamy

Stav projednávání ke dni: 21. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Novák M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 257/0 dne 24. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0257.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 7. 2022 jako tisk 257/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 849/22, PID ALBSCFT8NCH1.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 31. 7. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).Deskriptory EUROVOCu: dítě, kouření, mladý člověk, propagace, rozhlasové vysílání, tabák, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)