Sněmovní tisk 312
Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 312/0 dne 27. 9. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1046/22, PID ALBSCGJCN2AI.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2022 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Radovan Vích a navrhl Kontrolní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně-právní výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 399).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 10. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 312/1 (doporučuje schválit).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 11. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 312/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 312/3, který byl rozeslán 16. 12. 2022 v 14:58.

 • G
  • Kontrolní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 1. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 312/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 8. 2. 2023 na 52. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 19. 5. 2023 na 66. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 14., 16. 6. 2023 na 66. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 29, usnesení č. 685).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 7. 2023.
  Zákon Senátem schválen 3. 8. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 2023.
  Prezident zákon podepsal 10. 8. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 8. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 8. 2023.

Zákon vyhlášen 25. 8. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 116 pod číslem 253/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1461Radovan Vích22717-35333.DOCX (32 KB) 24. 10. 2022 v 15:19:33
1540Helena Válková22796-35444.docx (27 KB) 7. 11. 2022 v 08:31:42
1691Jakub Michálek22947-35691.docx (35 KB) 16. 12. 2022 v 11:52:45
1721Josef Cogan22977-35701.docx (20 KB) 13. 12. 2022 v 12:40:58


Deskriptory EUROVOCu: financování strany, kontrolní úřad, názorové hnutí, politické strany, svoboda spolčování

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)