Sněmovní tisk 347
Vl.n.z.o zrušení obsoletních právních předpisů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 347/0 dne 23. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1236/22, PID KORNCGNFA5FG.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 11. 2022 (usnesení č. 103). Určil zpravodaje: Mgr. Petr Gazdík a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Lucie Potůčková (usnesení č. 502).
  Čtení proběhlo 25. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 502).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 347/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 347/2, který byl rozeslán 18. 5. 2023 v 14:09.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 5. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 347/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2023 na 65. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 340, usnesení č. 659).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 6. 2023.
  Zákon Senátem schválen 14. 7. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2023.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2023.

Zákon vyhlášen 14. 9. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 129 pod číslem 276/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2648Josef Cogan23904-37025.docx (31 KB) 18. 5. 2023 v 10:28:30


Deskriptory EUROVOCu: derogace, právní systém

Navržené změny předpisů (4105)ISP (příhlásit)