Sněmovní tisk 350
Vl.n.z.o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdr.služby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 350/0 dne 30. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1294/22, PID ALBSCHVG2D0V.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2022 (usnesení č. 105). Určil zpravodaje: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 531).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 21. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 44, usnesení č. 531).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 3. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 60, dokument 60/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh dne 22. 3. 2023 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 60/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 3. 2023 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 60/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 3. 2023 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 140).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 4. 2023.
  Prezident zákon podepsal 5. 4. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 4. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2023.

Zákon vyhlášen 19. 4. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 104/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, finanční zrovnoprávnění, zdravotní pojištění, zdravotnické povoláníISP (příhlásit)