Sněmovní tisk 367
Vl.n.z. o řízeních souv. s hlub. úložištěm radioaktiv.odpadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 367/0 dne 19. 1. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1247/21, PID ALBSC3KE3SYG.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 1. 2023 (usnesení č. 123). Určil zpravodaje: Ing. Michaela Opltová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Výbor pro životní prostředí.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 5. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 627).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 13. 9. 2023 na 74. schůzi přerušeno (usnesení č. 732).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 367/5, který byl rozeslán 15. 9. 2023 v 12:03.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 9. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 367/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 11. 2023 na 82. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 44, usnesení č. 817).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 11. 2023.
  Návrh zákona 21. 12. 2023 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2023 poslancům jako tisk 367/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2023 poslancům jako tisk 367/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 2. 2024 na 92. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 27, usnesení č. 890).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 2. 2024.
  Prezident zákon podepsal 15. 2. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2024.

Zákon vyhlášen 7. 3. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 53/2024 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2825Radek Koten24081-37305.docx (42 KB) 27. 6. 2023 v 23:48:48
3151Klára Kocmanová24407-37817.docx (34 KB) 8. 9. 2023 v 08:53:33


Deskriptory EUROVOCu: jaderné palivo, nakládání s odpadem, podzemní skladování odpadu, radioaktivní materiály, radioaktivní odpad, skladování odpaduISP (příhlásit)