Sněmovní tisk 421
Výroční zpráva o činnosti NKÚ za rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti NKÚ za rok 2022

Autor: NKÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 4. 2023 jako tisk 421/0.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 19. 4. 2023 (usnesení č. 148). Zpravodajem určen Ing. Radovan Vích.

 • V
   • Věcně příslušný Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 30. 5. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 421/1 (bere na vědomí).
  • Č

   Čtení proběhlo 13. 6. 2023 na 65. schůzi.
   Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 675).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, zpráva o činnostiISP (příhlásit)