Sněmovní tisk 43
Novela z. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 43/0 dne 16. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1142/21, PID ALBSC7J8NLA6.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 27. 3. 2021.
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 29. 11. 2021. Určila zpravodaje: David Pražák a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 78).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 3. 2022 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 3. 2022 na 16. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 4. 2022 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 121, usnesení č. 192).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 4. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 233, dokument 233/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 4. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 5. 2022 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 233/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 5. 2022 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 464).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 5. 2022.
  Prezident zákon podepsal 18. 5. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2022.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 132/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, genetické inženýrství, geneticky modifikovaný organismus, ochrana rostlinné říše, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)