Sněmovní tisk 447
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2022 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 5. 2023 jako tisk 447/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 336/23, PID KORNCR2JCDM1.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 5. 2023 (usnesení č. 158). Zpravodajem určena Ing. Hana Naiclerová, MBA.

 • V
   • Věcně příslušný Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 30. 5. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 447/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 70. schůze Poslanecké sněmovny dne 27. 6. 2023 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, cenový index, ceny, kontrolní mocISP (příhlásit)