Sněmovní tisk 455
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2022

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 5. 2023 jako tisk 455/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 31. 5. 2023 (usnesení č. 162). Zpravodajem určen Bc. Jiří Navrátil, MBA.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 18. 7. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 455/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 74. schůze Poslanecké sněmovny dne 6. 9. 2023 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 24. 5. 2023 jako senátní tisk 104/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 6. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2023 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 104/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 7. 2023 na 14. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 240).Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, finanční dohled, finanční trh, kapitálový trh, pojišťovna, zpráva o činnostiISP (příhlásit)