Sněmovní tisk 461
N.z., kterým se mění zk. o zdr. prostředcích a zk.o léčivech - EU

Stav projednávání ke dni: 28. května 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 461/0 dne 1. 6. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 266/23, PID KORNCLWG7LRY.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2023 (usnesení č. 167). Určil zpravodaje: Karla Maříková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2023 na 76. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 770).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 3. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 461/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 461/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 2023 na 86. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 461/3, který byl rozeslán 12. 12. 2023 v 18:39.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 3. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 461/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 22. 5. 2024 na 103. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno (usnesení č. 1003).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 103. schůze (od 21. května 2024).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3768Zdenka Němečková Crkvenjaš25024-38766.doc (118 KB) 12. 12. 2023 v 14:26:20
3783Jan Kuchař25039-38780.docx (19 KB) 12. 12. 2023 v 16:57:31
3784Jan Kuchař25040-38781.docx (19 KB) 12. 12. 2023 v 17:00:34
3785Jan Kuchař25041-38782.docx (26 KB) 12. 12. 2023 v 17:02:13


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, lék, lékařská diagnóza, organizace zdravotnictví, prostředky zdravotnické techniky, seznam, správní dohled

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)