Sněmovní tisk 512
Novela z. o zdravotních službách - EU

Stav projednávání ke dni: 18. května 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 512/0 dne 18. 8. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 517/23, PID KORNCMACTGI2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 8. 2023 (usnesení č. 175). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2023 na 76. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 771).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 3. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 512/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 512/2, který byl rozeslán 10. 4. 2024 v 11:11.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 4. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 512/3 (stanovisko).

Další projednávání možné od 26. 4. 2024 12:25.

Projednávání tisku navrženo na pořad 103. schůze (od 21. května 2024).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4165Michaela Šebelová25421-39415.docx (66 KB) 8. 4. 2024 v 17:24:38
4171Zdenka Němečková Crkvenjaš25427-39421.docx (34 KB) 9. 4. 2024 v 11:26:46
4173Ivana Mádlová25429-39423.docx (55 KB) 9. 4. 2024 v 11:59:19
4179Martina Ochodnická25435-39428.docx (36 KB) 9. 4. 2024 v 15:35:13
4186Tom Philipp25442-39432.docx (44 KB) 9. 4. 2024 v 18:07:50


Deskriptory EUROVOCu: organizace zdravotnictví, státní zdravotní služba, telemedicína, zdravotní péče, zdravotní průkaz, zdravotní systém

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)