Sněmovní tisk 524
Vl.n.z. o hromadném občanském řízení soudním - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 8. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 524/0 dne 25. 8. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 386/23, PID KORNCMAM6BED.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 25. 12. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 9. 2023 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 763).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 1. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 524/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 524/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 524/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2024 na 94. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 524/4, který byl rozeslán 28. 2. 2024 v 12:10.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 3. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 524/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 4. 2024 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 67, usnesení č. 959).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 4. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 254, dokument 254/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2024 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 5. 2024 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 254/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2024 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 437).

Text návrhu zákona přijatého Parlamentem České republiky.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2024.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2024.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3915Patrik Nacher25171-38999.doc (86 KB) 29. 1. 2024 v 10:46:14
4036Karel Haas25292-39188.docx (96 KB) 27. 2. 2024 v 17:44:07
4037Karel Haas25293-39189.docx (107 KB) 27. 2. 2024 v 17:45:21


Související tisk: 523 (Vl.n.z. o hromadném občanském řízení soudním).

Deskriptory EUROVOCu: hromadná žaloba, kontrola restriktivních praktik, mezinárodní právo soukromé, občanské právo, občanskoprávní řízení, občanskoprávní žaloba, ochrana spotřebitele, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)