Sněmovní tisk 603
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

Stav projednávání ke dni: 18. května 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 19. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: Václavec L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 603/0 dne 20. 12. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0603.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2023. Vláda zaslala stanovisko 22. 1. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 1. 2024 jako tisk 603/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 28/24, PID ALBSCYQJJALX.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2024 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Mgr. Michaela Šebelová a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 4. 2024 na 98. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 965). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 126, usnesení č. 965).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 4. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 257, dokument 257/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 24. schůze Senátu (od 29. 5. 2024) jako bod č. 14.

Další projednávání možné do 30. 5. 2024 (do 30 dnů od doručení).Deskriptory EUROVOCu: lékařské vzdělávání, odborná kvalifikace, uznání diplomu, zdravotnické povolání, zubní lékař, zubní lékařství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)