Sněmovní tisk 614
Novela z. o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 614/0 dne 29. 12. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1157/23, PID KORNCYJBP8UB.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2024 (usnesení č. 226). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Výbor pro sociální politiku.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 16. 1. 2024 na 87. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 874).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 16. 1. 2024 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 35, usnesení č. 874).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 1. 2024.
  Zákon Senátem schválen 25. 1. 2024.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 1. 2024.
  Prezident zákon podepsal 30. 1. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 1. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 2. 2024.

Zákon vyhlášen 13. 2. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 28/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční pomoc, občanská neposlušnost, odškodnění

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)