Sněmovní tisk 664
Výroční zpráva o činnosti NKÚ za rok 2023

Stav projednávání ke dni: 15. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti NKÚ za rok 2023

Autor: NKÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 4. 2024 jako tisk 664/0.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 10. 4. 2024 (usnesení č. 259). Zpravodajem určen Ing. Radovan Vích.

 • V
   • Věcně příslušný Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 6. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 664/1 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, zpráva o činnostiISP (příhlásit)