Sněmovní tisk 685
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2023 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 4. 2024 jako tisk 685/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 234/24, PID KORND3XGKALY.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 5. 2024 (usnesení č. 268). Zpravodajem určena Ing. Hana Naiclerová, MBA.

 • V
   • Věcně příslušný Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 6. 6. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 685/1 (bere na vědomí).
   Schválením pořadu 105. schůze Poslanecké sněmovny dne 11. 6. 2024 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, pevná cena, podpůrná cena, správní kontrola, zpráva o činnostiISP (příhlásit)