Sněmovní tisk 719
Novela z. o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Stav projednávání ke dni: 14. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 6. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr pro legislativu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 719/0 dne 7. 6. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 350/24, PID ALBSD4DHSGD7.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 6. 2024 (usnesení č. 282). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 7. 2024 na 108. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1077).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 7. 2024 na 108. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 334, usnesení č. 1077).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, občanská neposlušnost, odškodnění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)