Sněmovní tisk 75
Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 75/0 dne 9. 12. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1325/21, PID ALBSC8LHUQS3.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Ing. Eva Fialová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2022 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 314).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2022 na 45. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 1. 2023 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 67, usnesení č. 490).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 1. 2023.
  Zákon Senátem schválen 16. 2. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 2. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 2. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2023.

Zákon vyhlášen 8. 3. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 60/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: látky znečišťující stratosféru, ozon, politika v oblasti změny klimatu, skleníkový plyn, snižování plynných emisí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)