Sněmovní tisk 234
Novela z. o státní sociální podpoře

Stav projednávání ke dni: 15. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Babiš A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 234/0 dne 3. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0234.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 7. 2022 jako tisk 234/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 744/22, PID ALBSCF795T0M.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 7. 2022.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (17)

Deskriptory EUROVOCu: mateřský příspěvek, rodičovský příspěvek, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře234/0


ISP (příhlásit)