Sněmovní tisk 26
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 11. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1200/21, PID KORNC7YCNU6Z.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 29. 11. 2021. Určila zpravodaje: Ing. Josef Bernard a navrhla přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Návrh zákona vzat zpět 7. 1. 2022.Deskriptory EUROVOCu: cena energie, daň z přidané hodnoty, daňová úleva, obnos nepodléhající zdanění, rozvod elektřiny, zásobování plynem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)