Sněmovní tisk 27
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 11. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1201/21, PID ALBSC7YDVFR1.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 29. 11. 2021. Určila zpravodaje: Mgr. Ivan Adamec a navrhla přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Návrh zákona vzat zpět 7. 1. 2022.Deskriptory EUROVOCu: cena energie, distribuce energie, emisní povolenka, emisní povolenka EU, obchodování s emisemi, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, zvýšení cen

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)