Sněmovní tisk 440
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 5. 2023 jako tisk 440/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 334/23, PID KORNCQMCFJTS.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 17. 5. 2023 (usnesení č. 158).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 440/2 rozesláno poslancům 1. 9. 2023.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 6. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/1 (stanovisko).
   • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 13. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/3 (bere na vědomí).
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/4 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Č

   Čtení proběhlo 15. 11. 2023 na 82. schůzi.
   Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 820).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)