Sněmovní tisk 468
Novela z. o státní sociální podpoře

Stav projednávání ke dni: 16. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: Juchelka A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 468/0 dne 7. 6. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0468.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 6. 2023. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2023 jako tisk 468/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 583/23, PID ALBSCSRC4DSM.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 20. 7. 2023.Deskriptory EUROVOCu: mateřská dovolená, mateřský příspěvek, sociální zabezpečení, vězeň, výkon trestu, 2836 sociální ochrana

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)