Sněmovní tisk 550
Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2025 a 2026

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 9. 2023 jako tisk 550/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 772/23, PID KORNCW3M6A85.

 • O

  Poslanecká sněmovna svým usnesením stanovila, že zprávy tohoto typu vždy projedná na své schůzi.
  Organizační výbor zprávu přikázal a doporučil projednání Poslaneckou sněmovnou 11. 10. 2023 (usnesení č. 200). Zpravodajem určen Ing. Josef Bernard.

 • V
   • Věcně příslušný Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 8. 11. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 550/1 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Č

   Čtení proběhlo 29. 11. 2023 na 82. schůzi.
   Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 832).Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognóza, střednědobé financováníISP (příhlásit)